Zaloguj
Reklama

Psychologia zaburzeń premiera już dziś!

Autorzy: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Psychologia zaburzeń
Fot. Psychologia zaburzeń
Psychologia zaburzeń
(5)

Już dziś premiera pod ksiażki patronatem Psychiatria.pl - "Psychologia zaburzeń"

Reklama

Niniejsza książka to najobszerniejsze źródło wiedzy z zakresu psychologii zaburzeń. Zawiera obowiązujące kryteria diagnostyczne klasyfikacji DSM-5 Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Dzięki niej czytelnik zapozna się z historycznymi zmianami poglądów na temat zaburzeń psychicznych, jak również z najnowszymi podejściami i wynikami badań. Pozna biologiczne, psychospołeczne i społeczno-kulturowe czynniki ryzyka wystąpienia poszczególnych – szczegółowo opisanych – zaburzeń, a także ich obraz kliniczny oraz metody leczenia: terapie psychologiczne i biologiczne. Dowie się, co należy wziąć pod uwagę przy planowaniu terapii i jaką rolę odgrywają w niej czynniki społeczne i kulturowe.

Autorzy podkreślają zarówno znaczenie badań naukowych, jak i potrzebę przełożenia wyników owych badań na skuteczną, opartą na dowodach praktykę kliniczną. Omawiają także sposoby zapobiegania różnym zaburzeniom i programy pomocowe. Zwrócili też uwagę na współczesne problemy i kwestie prawne.

Podręcznik napisany jest przystępnym językiem, ma przejrzysty układ, a jego walory dydaktyczne wzbogacają liczne studia przypadków, definicje i pytania kontrolne. Dostarcza czytelnikom spójnej i całościowej wiedzy na temat psychologii zaburzeń.

Więcej na temat książki znajdziecie tutaj

Patronem medialnym książki jest serwis Psychiatria.pl

Piśmiennictwo

Informacja prasowa


Reklama
(5)
Komentarze