Zaloguj
Reklama

Raport o stanie orzecznictwa psychologicznego w Polsce

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
Raport o stanie orzecznictwa psychologicznego w Polsce
Fot. Panthermedia
(0)

Z inicjatywy Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego powstał raport, w którym omówiono obowiązujące akty prawne związane z orzecznictwem psychologicznym. Raport składa się z trzech części. Pierwsza jest zestawieniem tytułów aktów prawnych (ustaw i aktów wykonawczych) obowiązujących we wrześniu 2003 roku, a zawierających zapisy dotyczące orzecznictwa psychologicznego w 5 obszarach (oświata, wymiar sprawiedliwości, zdrowie, pomoc społeczna oraz służby medycyny pracy) i 26 dziedzinach praktyki społecznej. Drugą część stanowi analiza treści zapisów (w formie tabeli), która pozwala spojrzeć na orzecznictwo psychologiczne z perspektywy regulacji prawnych, dokonać oglądu całości praktyki orzeczniczej, porównać sytuację orzecznictwa w poszczególnych dziedzinach, a także określić granice swobody i odpowiedzialności zawodowej psychologa-orzecznika. Ostatnia, trzecia część zawiera komentarz do części poprzedniej - podjęto w nim próbę zarysowania obrazu orzecznictwa, jaki wyłania się z regulacji prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem tych aspektów orzecznictwa, które powinny znaleźć się w centrum zainteresowania psychologicznych organizacji zawodowych czy samorządu zawodowego.

Szczegóły są dostępne na stronie www.ptp.psychologia.pl.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Instytut Psychologii Zdrowia

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze