Zaloguj
Reklama

REHABILITACJA NEUROLOGICZNA I ZDROWIE PSYCHICZNE NA PODLASIU - Konferencje i Seminaria

Samodzielny publiczy zakład opieki zdrowotnej
Fot. medforum
Samodzielny publiczy zakład opieki zdrowotnej
(5)

„Rehabilitacja psychiatryczna”

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy i Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim realizując projekt pn.: „Konferencje i seminaria z zakresu rehabilitacji neurologicznej i zdrowia psychicznego na Podlasiu" organizuje w dniach 22-23.09.2011 r. seminarium na temat Rehabilitacji psychiatrycznej.
 

Reklama

Psychiatria jest stosunkowo młodą dziedziną medycyny, gdyż dopiero w XIX w. wyodrębniła się jako samodzielna nauka, ale choroby psychiczne od zawsze towarzyszyły ludzkości. Pierwsze wzmianki dowodzące zainteresowania nimi pochodzą ze starożytności. Na przestrzeni dziejów próby niesienia pomocy chorym psychicznie były ściśle związane z panującymi poglądami na wszechświat i człowieka, i uzależnione od możliwości poznania istoty zjawisk oraz aktualnego stanu wiedzy naukowej a także uwarunkowane panującymi relacjami między duchem i materią. Już w starożytnej Grecji, gdzie medycyna była bardzo dobrze rozwinięta prowadzono poszukiwania przyczyn chorób psychicznych, potrafiono je diagnozować, a Hipokrates dał ich opis i klasyfikację. Wtedy to w opiece nad chorymi psychicznie wykorzystywano wiele metod, które do dziś są częścią oddziaływań psycho- i socjoterapeutycznych. Ówczesnym pacjentom zalecano pracę w ogrodach, rozmowy, wycieczki morskie. W XVIII wieku we Francji zapoczątkowano reformę opieki nad chorymi psychicznie, która była reakcją na nieludzkie warunki w jakich bytowali w zakładach dla obłąkanych. Spowodowało to poprawę warunków, które starano się upodobnić do domowych. Chorzy byli ćwiczeni, na ile to było możliwe, w społecznie przydatnych sprawnościach. Lekarz rozmawiał z pacjentem o jego dotychczasowych zajęciach, współpracował z rodziną, starał się uzyskać zaufanie pacjenta i zaspokoić jego potrzeby.

Zgodnie z obecną definicją, rehabilitacja psychiatryczna to system skoordynowanych oddziaływań społecznych, psychologicznych, wychowawczych i medycznych umożliwiających chorym psychicznie samodzielną egzystencję i integrację społeczną. I właśnie ogólno pojęta rehabilitacja psychiatryczna
jest tematem pierwszego, z zaplanowanych dwóch seminariów i konferencji, spotkania organizowanego w Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszczy „Rehabilitacja (woj. podlaskie).

Kolejne spotkania poświęcone tematyce z zakresu rehabilitacji neurologicznej i zdrowia psychicznego organizowane w ramach wsparcia udzielonego przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i budżetu państwa w ramach Programu „Fundusz Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzynarodowych i Transgranicznych w Euroregionie Niemen” PL0416 odbędą się w dniach:

1. 10-11.10.2011 r. - Ogólnopolska konferencja o wymiarze transgranicznym na temat promocji zdrowia psychicznego połączona z obchodami Światowego Dnia Zdrowia, tematyka: Środowisko medyczne i jego rola w ochronie zdrowia psychicznego, różnorodność odbiorców świadczonych sług medycznych, prawa pacjenta w dobie współcześnie świadczonej opieki psychiatrycznej, psychiatria sądowa.

2. 24-25.11.2011 r. - seminarium na temat rehabilitacji neurologicznej, tematyka: opieka nad osobami ze schorzeniami neurologicznymi, stany wymagające szybkiej interwencji w neurologii, rehabilitacja w neurologii, pielęgniarstwo neurologiczne.

Zapraszamy.


Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i budżetu państwa, w ramach programu „Fundusz Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzynarodowych i Transgranicznych w Euroregionie Niemen”.


 

Reklama
(5)
Komentarze