Zaloguj
Reklama

Środki masowego przekazu a liczba osób palących tytoń

Palenie papierosów
Fot. panthermedia
Palenie papierosów
(0)

Wyniki niedawno zakończonej analizy rzucają nowe światło na relację pomiędzy treściami przekazów medialnych a skalą nikotynizmu.

Reklama

Melanie Wakefield i współpracownicy z Narodowego Instytutu Raka USA zakończyli niedawno czteroletnią analizę wyników badań dotyczących wpływu środków masowego przekazu na powszechność palenia tytoniu. Okazało się, że przekazy medialne mogą zarówno zwiększać jak i zmniejszać skalę tego zjawiska.
Zarówno reklamy jak i filmy ukazujące palenie powodują wzrost liczby osób sięgających po wyroby tytoniowe. Z drugiej strony akcje antynikotynowe wpływają na zmniejszenie odsetka palących dzieci i nastolatków.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze