Zaloguj
Reklama

Sto lat, tato! - czyli urodziny ojca nowoczesnej psychiatrii

Autorzy: Anna Góra
Rozmyślający mężczyzna
Fot. medforum
Rozmyślający mężczyzna
(0)

Dziś urodziny Philippe’a Pinela, nazywanego „ojcem” nowoczesnej psychiatrii. Choć może bardziej uprawnione byłoby określenie go mianem ojca psychiatrii w ogóle: przed okresem jego działalności chorzy spędzali życie jak skazańcy – w lochach, nierzadko przykuci do ścian. Najczęściej dożywotnio.

Reklama

Pinel, na fali oświeceniowych poglądów swojej epoki, domagał się praw dla osób chorych psychicznie. Dostrzegł w nich ludzi cierpiących, wymagających odpowiedniego traktowania, a nie opętanych czy winnych swojemu stanowi. Jego postawa przyczyniła się do powstania zawodu psychiatry, „lekarza duszy” (z gr. psyche – dusza, jatrein – leczyć). Wprowadził terapię zajęciową dla osób mniej zaburzonych, dostrzegł pozytywny wpływ kontaktu chorych z przyrodą. Dziś prawa pacjenta regulowane są ustawami, mamy również instytucję rzecznika. Mimo to kwestie etyki i poszanowania praw osób chorych psychicznie wciąż pozostają aktualne.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Z lochów do lecznic, St. Porczyk, Poradnik psychologiczny Polityki, tom 7, str. 12-13

Reklama
(0)
Komentarze