Zaloguj
Reklama

Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – kurs II stopnia

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – kurs II stopnia
Fot. Shutterstock
(5)

Instytut Psychologii Zdrowia (IPZ) planuje uruchomienie kolejnej edycji II stopnia Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Będzie ono adresowane do absolwentów kursu podstawowego oraz tych osób, które ukończyły szkolenia lokalne IPZ lub szkolenia organizowane przez inne ośrodki (o porównywalnym wymiarze czasowym i merytorycznym - należy udokumentować przynajmniej 100 godzin zajęć).

Program II stopnia Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie składa się z sześciu modułów:

(1) Interwencja i pomoc w kryzysie
(2) Pomoc psychologiczna dorosłej osobie doznającej przemocy
(3) Praca psychologiczna z osobami stosującymi przemoc
(4) Pomoc psychologiczna dziecku krzywdzonemu i jego rodzinie
(5) Praca zespołowa w planowaniu strategii i pomaganiu osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie
(6) Doskonalenie warsztatu pomocy kompleksowej osobom uwikłanym w przemoc rodzinną

Osoby, które ukończą II stopień Studium, otrzymają dyplom oraz świadectwo kuratoryjne Ministerstwa Edukacji Narodowej i będą mogły ubiegać się o certyfikaty PARPA (certyfikat specjalisty lub konsultanta, w zależności od wykształcenia), potwierdzające kompetencje w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Koszt każdego modułu wynosi 450PLN. Pobyt (z wyżywieniem) w ośrodku szkoleniowym – 75PLN dziennie. Formularz zgłoszenia znajduje się na stronie www.niebieskalinia.pl.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Instytut Psychologii Zdrowia

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze