Zaloguj
Reklama

Światowy Dzień Zdrowia i Dzień Pracownika Służby Zdrowia

Lekarze
Fot. pantherstock
Lekarze
(0)

7 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia (World Health Day). To szczególne święto zostało ustanowione w 1948 roku przez Pierwsze Zgromadzenie Ogólne Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization), a jest celebrowane od roku 1950.

Reklama

Światowy Dzień Zdrowia to dzień, w którym WHO pragnie zwrócić uwagę społeczeństwa na najbardziej aktualne problemy skorelowane z tematyką zdrowia. Nie tylko możliwość szerzenia wiedzy i podnoszenia świadomości przyświeca idei obchodzenia tego święta, ale również faktyczna chęć dokonywania zmian w strukturach państw i poprawy kondycji zdrowotnej u ludzi.

W tym roku myśl centralną stanowią słowa „Zdrowie dla Wszystkich”. Rozumie się przez nie egalitarny dostęp do uzyskania niezbędnych usług zdrowotnych. Wszyscy bowiem powinni posiadać powszechne ubezpieczenie zdrowotne, móc korzystać z kompleksowej opieki zdrowotnej i nie stawać przed wyborem między dbaniem o zdrowie a innym fundamentalnymi potrzebami życiowymi. Powszechna opieka zdrowotna powinna być przy tym gwarancją jakości opieki na poziomie spełniającym elementarny warunek: polepszenie stanu zdrowia u osób, które z niej korzystają.

Okazuje się jednak, że co najmniej połowa ludzi na świecie nie może cieszyć się w pełni z usług proponowanych przez służbę zdrowia. Prawie 12% światowej populacji wydaje co najmniej 10% domowego budżetu na świadczenia zdrowotne, a blisko 100 milionów osób na całym świecie cierpi na ubóstwo, pokrywając koszty związane z leczeniem z własnej kieszeni.

Światowy Dzień Zdrowia ma inspirować, doradzać i motywować podmioty związane z powszechną opieką zdrowotną, by powzięły adekwatne działania do obecnie istniejących trudności, które pozwolą na zredukowanie problemów związanych ze świadczeniem usług na tej płaszczyźnie. Szczególnej interwencji wymaga poprawa pionu zdrowotnego w krajach wolno rozwijających się, w których opieka zdrowotna i jej jakość świadczona przez tamtejsze placówki zdecydowanie odbiega od standardów obserwowanych na Zachodzie. Mieszkańcy Afryki (Somalia, Sudan czy Angola), Azji (Indie, Bangladesz czy Kambodża) oraz niektórych państw Ameryki Łacińskiej potrzebują pomocy, by zredukować powstałe dysproporcje w ramach oferowanych usług zdrowotnych. Dodatkowo każdy może wziąć udział w tworzeniu tzw. Uniwersalnej Opieki Zdrowotnej (Universal Health Care), biorąc czynny udział w dyskusji na jej temat.

Nie bez powodu w tym dniu obchodzone jest jeszcze jedno, równie ważne święto: Dzień Pracownika Służby Zdrowia. Wydarzenie to uchwalono na cześć tych osób, które podczas wykonywania codziennych obowiązków zawodowych dbają o zdrowie innych, niejednokrotnie ratując im życie bądź pomagając znosić cierpienia związane z licznymi schorzeniami. Dzięki ich cierpliwości, empatii i profesjonalizmowi ludzie mogą czuć się bezpiecznie i normalnie funkcjonować.


 

 

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze