Zaloguj
Reklama

Sztuka oddychania holotropowego: stan psychodeliczny bez psychodelików

Autorzy: Ewa Suchecka
Oddychanie Integratywne
Granie na instrumencie
Fot. shutterstock
Granie na instrumencie
(5)

Oddychanie holotropowe jest metodą psychologii transpersonalnej, która wykorzystuje technikę lekko przyśpieszonego i nieznacznie pogłębionego oddechu.

Reklama

Warsztaty z oddychania odbywają się przy akompaniamencie specjalnie skomponowanej muzyki. Spokojna atmosfera oraz bodyterapia pozwalają dostać się do odmiennego, rozszerzonego, czyli holotropowego stanu świadomości.

Zmieniając sposób percepcji, zyskujemy dostęp do nowych obszarów doznań, co  z kolei umożliwia poznawanie źródeł zachowania, stłumionych emocji i energii. W trakcie tego procesu za pomocą ekspresji, pracy z ciałem oraz dzielenia się doznaniami w bezpiecznym kręgu grupy prowadzonej przez profesjonalnych facilitatorów i lekarzy, ciało i umysł uwalniają się.

Holotropowe oddychanie nie jest tajemniczą siłą, lecz metodą stworzoną przez lekarzy. Jej twórcą jest Stanislav Grof, amerykański psycholog czeskiego pochodzenia, jeden z twórców psychologii transpersonalnej i nurtu zwanego „czwartą siłą w psychologii”. Metoda ta została opracowana i wykorzystana w połowie lat 70. przez dr. Stanislava Grofa i jego żonę Christinę.

Na rozwój oddychania holotropowego wpłynęły współczesne badania nad świadomością, duchowymi praktykami i starożytnymi tradycjami mistycznymi. Poprzez zastosowanie oddychania holotropowego osoba lub grupa osób może osiągnąć zmieniony lub nietypowy stan świadomości. Osiągnięcie tego stanu ma przynieść zdrowie psychice i dać jednostce możliwość zbadania i oceny własnego charakteru i wyborów oraz obdarzyć ich jasnością i wskazówkami, które mogą pomóc w samorealizacji i samozadowoleniu.

Początkiem badań nad odmiennymi stanami świadomości było doświadczenie Christiny Grof w jodze, dzięki której była w stanie zrozumieć i praktykować zagadnienia ściśle powiązane z psychologią transpersonalną. Doświadczenie Christiny było ciekawe dla Grofa z tego względu, że badał on metodę wchodzenia w stan świadomości podobny do tego, jaki wywołuje zażycie LSD. Dzięki wieloletnim badaniom zdali sobie sprawę, że połączenie unikatowych technik stosowanych w jodze, wraz z uspokajającym otoczeniem i sugestywną muzyką, może wprowadzić umysł w odmienny stan świadomości i głębokiej refleksji. W 1987 roku Stanislav i Christina opracowali metodę nauczania oddechu holotropowego i zaczęli podróżować po całym świecie, aby nauczać tej metody zmiany świadomości. W ciągu ostatnich trzydziestu lat Stanosłav Grof nauczał lekarzy techniki oddychania holotropowego.

Jedną z jego uczennic jest Zdenka Kmuničkova, która jako jedna z pierwszych osiągnęła drugi poziom certyfikacji w Oddychaniu Holotropowym i ma w tej metodzie ponad 25-letnie doświadczenie. Przez prawie 30 lat dr Kmuničkova wraz ze swoimi stażystami prowadziła badania nad zmienionymi stanami świadomości i ich wpływem na życie jednostki widzianej w szerokim transpersonalnym kontekście, wypracowując metodę Oddychnia Integratywnego. Po dogłębnych rozważaniach i z aprobatą prof. Grofa podjęła decyzję o usamodzielnieniu się i oddzieleniu się od GTT (Grof Transepersonal Training), zmieniając nazwę na Metodę Oddychania Integratywnego Zdenki Kmuničkovej.

Piśmiennictwo

Informacja prasowa


Reklama
(5)
Komentarze