Zaloguj
Reklama

Tendencje samobójcze można wykrywać w badaniach obrazowych?

Samobójstwo
Fot. Shutterstock
Samobójstwo
(0)

Czasami o tym, że ktoś może doświadczać myśli samobójczych, wnioskować jest dość łatwo – takie ryzyko istnieje chociażby u osób z silnymi zaburzeniami depresyjnymi. Wejść do wnętrza głowy i stwierdzić, że rzeczywiście pacjent myśli o samobójstwie – jeżeli nam o tym sam nie powie – obecnie się nie da. Uczeni ze Stanów Zjednoczonych podjęli się jednak próby wykorzystania badań obrazowych do stwierdzania, czy ktoś doświadcza myśli samobójczych – wyniki ich badań wydają się dość obiecujące.

Reklama

Czynniki ryzyka występowania u pacjentów myśli samobójczych są dość dobrze poznane – zaliczyć do nich można chociażby znaczne zaburzenia nastroju, silne zaburzenia lękowe czy nadużywanie różnych substancji psychoaktywnych (np. alkoholu). Mając wiedzę, że pacjent jest obciążony którymś z tych czynników, można jednak jedynie podejrzewać, że może on zmagać się z myślami dotyczącymi swojej własnej śmierci. Naukowcy z amerykańskich jednostek – Carnegie Mellon University oraz University of Pittsburgh – postanowili sprawdzić, czy możliwe jest wykorzystanie badań obrazowych do sprawdzania, czy pacjent ma myśli samobójcze.

Uczeni swoje analizy przeprowadzili na grupie 34 pacjentów: 17 z nich zmagało się z tendencjami samobójczymi, druga połowa nie doświadczała takiego problemu. Badanym pokazywano 3 listy, na każdej z nich było po 10 słów. Pierwsza lista zawierała określenia pozytywne (np. „chwała”), druga negatywne (np. „zło”), na trzeciej widniały zaś słowa związane z zachowaniami samobójczymi (np. „śmierć”).

W trakcie czytania poszczególnych list pacjentom wykonywano badanie funkcjonalnego rezonansu magnetycznego głowy (fMRI), dzięki czemu możliwe było obserwowanie, jakie są reakcje mózgowia badanych na odczytywane słowa.

Amerykańskie badania były dość rozległe, ich wyniki okazały się dość obiecujące – między innymi okazało się, że możliwe jest rozróżnianie drogą opisanego wyżej sposobu, czy ktoś doświadcza myśli samobójczych, czy też nie, nawet z sięgającą ponad 90% dokładnością. Do rutynowego wykorzystywania fMRI w stwierdzaniu, czy pacjent ma tendencje samobójcze, droga jest jednak raczej bardzo daleka.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze