Zaloguj
Reklama

VIII Krakowska Konferencja Psychologii Sądowej pod patronatem serwisu Psychiatria.pl

VII Krakowska Konferencja Psychologii Sądowej
Fot. VII Krakowska Konferencja Psychologii Sądowej
VII Krakowska Konferencja Psychologii Sądowej
(0)

Serwis Psychiatria.pl ma przyjemność być patronem medialnym VIII Krakowskiej Konferencji Psychologii Sądowej.

Reklama

Katedra Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z Sekcją Psychologii Sądowej KNSP UJ oraz Instytutem Ekspertyz Sądowych w Krakowie mają przyjemność zaprosić do udziału w ósmej edycji Krakowskiej Konferencji Psychologii Sądowej (8th Cracow Conference of Psychology and Law), która odbędzie się w Krakowie, w dniach 28-29 listopada 2015 roku, w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Konferencja ma charakter cykliczny i międzynarodowy, a do udziału w niej zapraszani są wybitni eksperci, zajmujący się zagadnieniami na styku psychologii, psychiatrii i prawa. Językami konferencji są  polski i angielski, a organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne w trakcie całej konferencji.

Tematyka wystąpień będzie koncentrować się wokół poniższych zagadnień:

  • Praktyczne aspekty opiniowania na potrzeby wymiaru sprawiedliwości
  • Opiniowanie psychologiczne i psychiatryczne w postępowaniu cywilnym
  • Pamięć, uwaga i zeznania świadków w perspektywie nauk sądowych
  • Nowelizacja prawa oraz jej konsekwencje dla roli biegłego
  • Zastosowanie wiedzy psychologicznej i psychiatrycznej w kryminologii oraz kryminalistyce
  • Postępowanie z osobami uzależnionymi w perspektywie psychiatrycznej, psychologicznej i prawniczej
  • Praca z osobami pozbawionymi wolności
  • Przestępstwa seksualne
  • Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów

Przewidziane są również sesje skierowane w szczególności do studentów, gdzie będą oni mogli prezentować wyniki własnych badań lub też referaty będące przeglądem literatury.

Rejestracja uczestników zostanie zamknięta w dniu 11 listopada 2015 lub w przypadku wyczerpania liczby miejsc.

Za udział w konferencji lekarze otrzymają punkty edukacyjne (11,5 pkt.).

Szczególy na stronie internetowej konferencji.

 

Reklama
(0)
Komentarze