Zaloguj
Reklama

W Polsce systematycznie przybywa wolontariuszy

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
W Polsce systematycznie przybywa wolontariuszy
Fot. Panthermedia
(5)

Prawie 18% dorosłych Polaków pracowało w tym roku (2003) w organizacjach pozarządowych, związkach, ruchach społecznych czy religijnych. Powoli, ale systematycznie przybywa w naszym kraju wolontariuszy.

Społecznikami są najczęściej ludzie młodzi, co piąty nie przekroczył 25 roku życia. Równie chętnie działają osoby kończące swoją karierę zawodową (w wieku 46-55 lat). Najmniej aktywni są emeryci - jedynie 8% wolontariuszy stanowią osoby powyżej 55 roku życia.

W ostatnim miesiącu polski społecznik przeznaczył na swoją pracę średnio 5,5 godziny. Najchętniej angażował się w działalność na rzecz organizacji zajmujących się edukacją, wychowaniem i opieką nad dziećmi (około 24% wolontariuszy) oraz pomocą dla najuboższych (18,5%).

Najczęściej ludzie decydują się na wolontariat "z przekonania" - uważają, że trzeba pomagać innym (84%) lub wyrażają nadzieję, że ich pomoc zaowocuje i w przyszłości im również ktoś pomoże (67%). Co trzeci wolontariusz deklaruje, że w ten sposób pragnie nauczyć się czegoś nowego, chce zdobyć praktykę, która w przyszłości pomoże mu w zdobyciu pracy.

Jednak wciąż większość Polaków (ponad 80%) nie interesuje się wolontariatem. Ponad połowa (58%) wyjaśnia, że musi troszczyć się przede wszystkim o siebie i własną rodzinę.
Prawie co druga osoba (44%) tłumaczy się brakiem czasu lub podkreśla, że nikt jej o taką pomoc nie poprosił (41%). Aż 40% Polaków nigdy nawet o wolontariacie nie pomyślało.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Prawa Człowieka

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze