Zaloguj
Reklama

Wzorce uszkodzenia pamięci w Chorobie Alzheimera

Wzorce uszkodzenia pamięci w Chorobie Alzheimera
Fot. Pantherstock
(0)

Wykazano, że starzejące się osoby, u których w przyszłości stwierdza się Chorobę Alzheimera (AD), prezentują przed zachorowaniem deficyty w zakresie funkcjonowania pamięci prospektywnej i pamięci przeszłych wydarzeń (pamięć retrospektywna ).

Reklama

Analiza otrzymanych rezultatów ujawniła ponadto, że pamięć prospektywna stanowi niezależny wkład w przewidywanie wystąpienia AD. Oba rodzaje pamięci częściowo rozróżniają operacje poznawcze. Zarówno pamięć prospektywna jak wsteczna były uszkodzone w podobny sposób u osób, u których w późniejszym czasie stwierdzono AD. U osób z Chorobą Alzheimera obserwowano przed zachorowaniem uszkodzenie w zakresie kodowania informacji pamięciowej, magazynowania informacji oraz odzyskiwania śladów pamięciowych. Stąd w wynikach badań uzyskuje się raczej globalne upośledzenie pamięci epizodycznej.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Neuropsychology 2006 Vol 20(2) 144-152

Reklama
(0)
Komentarze