Zaloguj
Reklama

Zaburzenia uwagi

Autorzy: Wioleta Chodkowska
Źródło: Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. Redakcja naukowa prof. M. Jarema, prof. J. Rabe-Jabłońska. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa
Smutek, płacz
Fot. Ojoimages
Smutek, płacz
(3)

Uwaga, definiowana jako zdolność kierowania i utrzymywania procesu poznawczego na określonym bodźcu lub działaniu ma istotny wpływ na możliwości poznawcze człowieka.

Reklama

Jest to zdolność, która umożliwia selekcję bodźców i informacji płynących z otaczającej rzeczywistości. Uwaga dowolna to aktywne kierowanie funkcji poznawczych na określony bodziec. Uwaga mimowolna pojawia się spontanicznie jako wynik określonych cech bodźca.

Uwaga jest opisywana za pomocą odrębnych cech:

  • Koncentracja uwagi to zdolność do jej zogniskowania na danym bodźcu lub działaniu. Trwałość uwagi związana jest z okresem utrzymywania uwagi na danym bodźcu.
  • Przerzutność uwagi to możliwość zmiany obiektu lub działania, na którym skupiona była uwaga.
  • Podzielność uwagi oznacza zdolność zaangażowania uwagi w odbieranie kilku bodźców jednocześnie, bądź wykonywanie jednocześnie kilku czynności.
  • Wybiórczość uwagi to cecha opisująca umiejętność pomijania bodźców w zależności od potrzeb.

Zaburzenia koncentracji uwagi cechują zmniejszenie zdolności zogniskowania uwagi na określonym bodźcu, czynności lub zadaniu.
Zaburzenia przerzutności uwagi mogą być związane z niedostatecznym jak i nadmiernym rozwinięciem tej cechy. Obiekt uwagi może być nadmiernie łatwo zmieniany, co powoduje chaotyczność myśli i działań, które są zdezorganizowane i bezproduktywne.
Niedostateczna przerzutność uwagi objawia się trudnością z przejściem do innego obiektu zainteresowania.
Nadmierna rozpraszalność polega na nadmiernej łatwości odrywania uwagi od bodźca lub czynności. Powodem tego są zazwyczaj mało istotne bodźce.

Zazwyczaj poszczególne formy zaburzeń są ze sobą powiązane. Zaburzenie koncentracji często występuje wraz z rozpraszalnością.

Reklama
(3)
Komentarze