Zaloguj
Reklama

Zaburzenia w obrębie istoty szarej mózgu u dzieci z autyzmem

Autorzy: H. Petropoulos, S. D. Friedman, D.W.W. Shaw, A. A. Artru, G. Dawson, S. R. Dager
Zaburzenia w obrębie istoty szarej mózgu u dzieci z autyzmem
Fot. panthermedia
(5)

W badaniu, przy użyciu MRI z wykorzystaniem pomiaru czasu relaksacji T2-zależnej, przeprowadzono ilościową analizę zawartości wody w ośrodkowym układzie nerwowym u dzieci z autyzmem.

Reklama

Do badania włączono 60 dzieci od 2 do 4 roku życia dotkniętych, którymś z zespołów wchodzących w skład tzw. spektrum zaburzeń autystycznych (ASD). Ponadto w badaniu brały udział dzieci porównywalne wiekowo (n=16) z opóźnieniem rozwojowym o charakterze idiopatycznym (DD-development delay) oraz 10 dzieci zdrowych (TD-typical development). Każdy z małych pacjentów był badany przy użyciu 1.5 teslowego skanera MRI. Przeprowadzona analiza zmienności uwzględniająca wiek i płeć badanych, została zastosowana, by porównać pacjentów poszczególnych grup pod kątem czasu relaksacji T2 oraz by sprawdzić, czy istnieje korelacja pomiędzy zmianami w czasie T2 a wartościami IQ.

Okazało się, że u dzieci z ASD w porównaniu z grupą TD czas relaksacji T2 był wydłużony w obrębie istoty szarej, nie zauważono natomiast żadnych istotnych różnic, jeśli chodzi o istotę białą. Gdy porównywano grupę dzieci z DD z ASD lub TD, okazało się, że w ich przypadku czas T2 był wydłużony zarówno w obrębie istoty białej, jak i szarej. Nie stwierdzono natomiast żadnych korelacji pomiędzy wysokością IQ a pomiarami czasu T2.

Wydłużony czas relaksacji T2-zależnej dla istoty szarej i białej u dzieci z upośledzeniem rozwoju typu idiopatyczego potwierdza spowolnienie w rozwoju i dojrzewaniu neuronów w tej grupie pacjentów. Z koeli wydłużony czas T2 u pacjentów z zaburzeniami autystycznymi może wskazywać na nieprawidłowości rozwojowe charakterystyczne właśnie dla autyzmu. 
Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Neurology 2006;67:632-636

Reklama
(5)
Komentarze