Zaloguj
Reklama

Zespół metaboliczny a ryzyko choroby Alzheimera...

Autorzy: M. Vanhanen, K. Koivisto, L. Moilanen, E. L. Helkala, T. Hänninen, H. Soininen, K. Kervinen, Y. A. Kesäniemi, M. Laakso, and J. Kuusisto
Zespół metaboliczny a ryzyko choroby Alzheimera...
Fot. panthermedia
(5)

Przeprowadzone badanie miało na celu sprawdzenie tezy, czy w populacji ludzi z zespołem metabolicznym (MetS) znamiennie częściej dochodzi do występowania choroby Alzheimera (AD).

Reklama

 Do badania włączono 959 pacjentów (337 mężczyzn i 622 kobiety), w wieku od 69 do 78 lat. Rozpoznanie MetS było stawiane na podstawie III Raportu Zespołu Ekspertów National Cholesterol Education Program, AD na podstawie kryteriów The NationalInstitute of Neurological and Communicative Disorders i Stroke–Alzheimer's Disease and Related Disorders Association.

S

pośród pacjentów grupy badanej rozpoznanie MetS postawiono 418 osobom (43.6%). Prawdopodobne i możliwe rozpoznanie AD postawiono w 45 przypadków (4.7%). Z zebranych danych wynikało, że AD występuje istotnie częściej u pacjentów z zespołem metabolicznym w porównaniu do osób bez niego (7.2 vs 2.8%; p<0.001). W populacji żeńskiej częstość występowania AD w tych obu grupach była zdecydowanie wyższa (8.3 vs 1.9%; p<0.001), podczas gdy wśród mężczyzn nie zaobserwowano żadnych różnic (3.8 vs 3.9%; p=0.994). Po przeprowadzeniu jednoczynnikowej analizy regresji  wynikało, że MetS był skorelowany z AD (odds ratio [OR] 2.71; 95% CI 1.44-5.10). Po zastosowaniu analizy wieloczynnikowej z uwzględnieniem występowania fenotypu ApoE, poziomu edukacji, wieku i poziomu cholesterolu całkowitego, OR wyniósł 2.46 (95% CI 1.27-4.78).

Na podstawie otrzymanych danych można wnioskować, iż w populacji żeńskiej w wieku starczym istnieje korelacja pomiędzy występowaniem zespołu metabolicznego a częstością zespołu Alzheimera.

 

 

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze