Zaloguj
Reklama

Złość w naszym życiu

Złość, nerwy
Fot. Ojoimages
Złość, nerwy
(0)

Pochodzenie neurofizjologiczne emocji nie jest dziś zbyt dobrze znane.

Reklama

Eksperymentalna nauka o naszych emocjach w mózgu ma zaledwie 40 lat i mówi o tym, iż nie mamy jednego ośrodka emocjonalnego a każdy na układów emocjonalnych rozwinął się oddzielnie ze względu na inną potrzebę.

Złość jest niewątpliwie emocją towarzyszącą nam w codziennym życiu. Nasze ciało reaguje na nasze emocje, często jeszcze poza nasza świadomością. Wzrost ciśnienia krwi, wzrost napięcie mięśniowego, wyraz twarzy dają nam do zrozumienia, co się dzieje, pobudza do aktywności.

Złościmy się kiedy spotykają nas sytuacje, w których nie radzimy sobie z własnymi emocjami, kiedy sytuacja stawia nas w opozycji do naszych osobistych przekonań. Bardzo istotny jest tu proces społecznego uczenia się. Należy mieć na uwadze to, iż złość nie zawsze jest destruktywna, gdyż jest swoistym systemem obronnych dla naszych przekonań i wartości.

Ze złością można radzić sobie w dwojaki sposób: asertywnie lub agresywnie. Agresja pojawia się, gdy złość wyrażana jest w taki sposób, który przekracza cudze granice lub narusza godność drugiej osoby, obnażając jej słabości i piętnując.[1]

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] „Kilka prawd o złości”, Wanda Sztander, Niebieska Linia, nr 6/2001

Reklama
(0)
Komentarze