Zaloguj
Reklama

Złota Synapsa - prestiżowa nagroda przyznawana w dziedzinie psychiatrii

Autorzy: Redakcja Medforum
Złota synapsa
Fot. medforum
Złota synapsa
(0)

Plebiscyt to kolejny etap rozwoju wiślańskiego Kongresu, który najpierw był lokalną konferencją, po przekroczeniu 1000 uczestników stał się Kongresem. Obecnie odbywa się pod patronatem polskich i międzynarodowymi stowarzyszeń psychiatrów. Laureaci nagrody “Złota Synapsa” to wybitne osobowości związane z psychiatrią. To osoby, które dzięki swojej wiedzy, niezłomności oraz umiejętnościom przyczyniły się do rozwoju tej szczególnej dziedziny medycyny.

Reklama

Laureaci nagrody “Złota Synapsa” to wybitne osobowości związane z psychiatrią. To osoby, które dzięki swojej wiedzy, niezłomności oraz umiejętnościom przyczyniły się do rozwoju tej szczególnej dziedziny medycyny.

Nagrody zostały wręczone w 4 kategoriach podczas Kongresu Psychiatria 2015, który odbył się w Wiśle w dniach 10-12 grudnia 2015 roku:

1. Złotą Synapsę w kategorii Przyjaciel Psychiatrii otrzymała Prof. Irena Lipowicz, była rzecznik praw obywatelskich. Wspierała, pomagała, interweniowała w sprawach dotyczących poprawy sytuacji osób chorych psychicznie w Polsce. Ta nagroda jest podziękowaniem za merytoryczne wsparcie, mądre zaangażowanie, odwagę działania, siłę argumentów i uczciwy, rzeczowy ogląd sytuacji. Za życzliwość, która przetrwała próbę czasu.

2. Złotą Synapsę za najbardziej znaczący artykuł o tematyce psychiatrycznej otrzymał wrocławski zespół w skład którego wchodzą: Błażej Misiak, Elżbieta Szmida, Paweł Karpiński, Olga Loska, Maria-Małgorzata Sąsiadek, Dorota Frydecka -  za publikację: “Lower LINE-1 methylation in first-episode schizophrenia patients with the history of childhood trauma”. W tej kategorii wręczono też 2 wyróżnienia zespołom ze Szczecina i Poznania.

 

fot. Medforum, dr Maciej Matuszczyk wręcza nagrodę prof. Irenie Lipowicz

 

3. Przyznano 2 równoległe nagrody Złotej Synapsy w kategorii: Psychiatryczna Innowacja Roku. Pierwszą otrzymało – Centrum Integracji - by móc kochać pracować. To nagroda za międzynarodowy projekt, który dotyczył opracowania interdyscyplinarnego modelu wspierania osób z zaburzeniami osobowości. W jego ramach powstał Ośrodek "Peron 7F", oferujący długoterminowe leczenie zaburzeń osobowości połączone z reintegracją społeczną i aktywizacją zawodową.
 
Drugą nagrodę wręczyliśmy Wysokospecjalistycznym Poradniom Psychiatrycznym - Centrum Terapii DIALOG. Centrum jako pierwsza prywatna przychodnia w Polsce stworzyła Wysokospecjalistyczne Poradnie Psychiatryczne. M.in. "Poradnię Zdrowia Psychicznego w Ciąży i Połogu", "Poradnię Depresji", „Leczenia Nerwic" czy Leczenia Psychoz". Na rynku jest zapotrzebowanie na specjalistów w precyzyjnych zagadnieniach. Ta nagroda jest za pomysł i odwagę wyznaczania nowej jakości.

Złotą Synapsę w kategorii Zasłużony dla Psychiatrii otrzymały 3 osoby:
Prof. Alina Borkowska, która już 20 lat temu, jako jedna z pierwszych, wprowadziła do oceny osób chorujących na schizofrenię nowoczesne badania neuropsychologiczne ukierunkowane na diagnozę dysfunkcji poznawczych. Za całokształt i bogactwo pracy klinicznej oraz naukowej. Za budowanie pozytywnego wizerunku polskiej psychiatrii na arenie międzynarodowej.
 
Drugą Złotą Synapsę w kategorii Zasłużony dla Psychiatrii otrzymał Dr Tomasz Szafrański. To nagroda za energię i zaangażowanie w odkrywaniu i pokazywaniu nowych dróg w psychiatrii. Za redagowane na wysokim poziomie merytorycznym pisma Psychiatra", które jest ważnym i opiniotwórczym medium środowiska.
Za troskę o przyszłość zdrowia psychicznego: opiekę merytoryczną nad programami profilaktycznymi. Za integrowanie środowiska psychiatrów.

 

Fot. Medforum, przemawia dr Tomasz Szafrański

 

fot. Medforum, wypowiada się prof. Irena Krupka-Matuszczyk

 

Trzecią Złotą Synapsę w kategorii Zasłużony dla Psychiatrii otrzymuje przewodnicząca Komitetu Naukowego Kongresu Psychiatria 2015 Prof. Irena Krupka-Matuszczyk. Pani profesor przez 33 lata była kierownikiem kliniki Psychiatrii i Psychoterapii ŚUM. Przez wiele lat pełniła obowiązki konsultanta wojewódzkiego i regionalnego. Drugą kadencję prezesuje Zarządowi Oddziału Śląskiemu PTP. Jest autorką i współautorką wielu publikacji. Była promotorką ponad stu prac magisterskich, doktorskich, habilitacyjnych. Nagroda jest wyrazem szacunku i uznania rangi jej aktywności naukowej, dydaktycznej, klinicznej, wychowawczej.

 

Reklama
(0)
Komentarze