Zaloguj
Reklama

Czym są zaburzenia reaktywne?

Współautorzy: Psychiatria, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2009
Złość, nerwy w pracy
Fot. ojoimages
Złość, nerwy w pracy
(3)

Zaburzenia reaktywne to stany wywołane ciężkim stresem i problemami adaptacyjnymi. Wyzwolone mogą zostać przez pojedynczy czynnik, np. katastrofę, śmierć bliskiej osoby lub trwającą dłuższy czas sytuację psychospołeczną.

Reklama

Podział kliniczny zaburzeń reaktywnych obejmuje:

  • epizodyczne stany reaktywne, czyli ostrą reakcję na stres, zaburzenia przystosowawcze i reakcje dysocjalne
  • psychozy reaktywne właściwe, do których zalicza się depresję reaktywną, reaktywny zespół paranoiczny i reaktywną psychozę schizofreniczną
  • histeryczne zespoły psychotyczne
  • zespoły sytuacyjne

Ostra reakcja na stres

Ostra reakcja na stres powstaje nagle poprzez zadziałanie silnego, lecz stosunkowo krótko trwającego czynnika psychicznego lub fizycznego. Objawiać może się nagłym pobudzeniem psychoruchowym, podjęciem panicznej ucieczki lub przeciwnie osłupieniem, zobojętnieniem i porażeniem emocjonalnym.

Przykładem takiej reakcji jest ucieczka z płonącego domu podczas której poszkodowani wynoszą to co było akurat w zasięgu ręki, np. budzik, świecznik.

 

fot. pantherstock

 

Zaburzenia przystosowawcze

Zaburzenia przystosowawcze także są formą reakcji na stres a ich główną cechą jest zdekompensowanie dotychczas sprawnie działających mechanizmów przystosowawczych, porzucenie ról społecznych oraz zachowania aspołeczne.

Czynnikami wywołującymi są wydarzenia życiowe, przekraczające możliwości adaptacyjne osoby, często należy do nich rozpad rodziny, utrata pracy lub śmierć bliskiej osoby.

Piśmiennictwo
Reklama
(3)
Komentarze