Zaloguj
Reklama

Jakich rodzajów urojeń doświadczają pacjenci?

Depresja u kobiet
Fot. Shutterstock
Depresja u kobiet
(5)

Urojenia to nieprawidłowe osądy, w których prawdziwość mocno wierzą pacjenci ich doświadczający. Objaw ten występować może jako samodzielny problem, ale i w przebiegu dużej ilości różnych jednostek chorobowych. Treść urojeń bywa niezwykle bogata: dotyczyć mogą one prześladowania, przeświadczenia o pełnieniu niezwykle istotnej funkcji w społeczeństwie czy przesyłania choremu przez kogoś jakichś myśli.

Reklama

Urojenia zazdrości związane są z ciągłym przekonaniem o tym, że partner chorego nie jest mu wierny. Ich istnienie doprowadzać może do prób ciągłej kontroli bliskiej osoby, które skończyć się mogą nawet próbami stałego monitorowania życia partnera (np. poprzez wynajęcie detektywa).
Urojenia erotyczne dotyczą z kolei sytuacji, kiedy pacjent jest przekonany o tym, że jakaś obca osoba jest w nim zakochana (zazwyczaj osoba ta zajmuje istotną pozycję społeczną lub jest ona szczególnie popularna).

Pacjent może również mieć wrażenie, że jego ciało nie funkcjonuje w sposób prawidłowy – taka sytuacja występuje w przypadku urojeń somatycznych (hipochondrycznych). Istnienie tego rodzaju sądów może powodować, że chory będzie wciąż i wciąż odwiedzał gabinety kolejnych medycznych specjalistów celem wyjaśnienia istniejących u siebie dolegliwości. W obrębie urojeń somatycznych wymienia się czasem tzw. zespół Ekboma, czyli przeświadczenie o obecności jakichś stworzeń (np. robaków) pod powierzchnią skóry.

Osoby z urojeniami mogą również mylnie identyfikować innych ludzi. W tzw. zespole Capgras pacjentowi wydaje się, że jakaś jego bliska osoba została zastąpiona przez sobowtóra. W przypadku tzw. zespołu Fragoli chory z kolei twierdzi, że jacyś nieznani ludzie zmienili swoją powierzchowność po to, by zacząć przypominać jego bliskich.

Urojenia w przebiegu zaburzeń afektywnych

W przebiegu epizodów depresyjnych pacjenci mogą doświadczać urojeń nihilistycznych (np. odczuwać, że świat się skończył), czy też urojeń grzeszności lub winy. Z epizodami manii mogą z kolei współwystępować wspominane już urojenia wielkościowe.


fot. shutterstock

„Zaraźliwe” urojenia

W przypadku tzw. obłędu udzielonego (określanego również jako folie a deux) niewłaściwe przekonania rozwijają się u dwóch osób. Indukowane zaburzenia urojeniowe występują zwykle u ludzi znajdujących się w jakimś odizolowaniu i powiązanych ze sobą bliską relacją uczuciową. Pierwotnie doświadczane przez jednego pacjenta urojenia zaczynają z czasem występować u kolejnej osoby. Zazwyczaj treść niewłaściwych przekonań u obu chorych osób jest podobna.

Inna klasyfikacja urojeń

Urojenia mogą być zgodne lub niezgodne z nastrojem. Pierwsza sytuacja dotyczy np. chorych na depresję, u których występują urojenia winy czy nihilistyczne. Za urojenia niezgodne z nastrojem można uznać z kolei sądy wielkościowe u chorego z obniżonym nastrojem.

Usystematyzowane urojenia to różnego rodzaju przeświadczenia, które można jakoś logicznie ze sobą powiązać. Z kolei urojenia nieusystematyzowane to takiego rodzaju sądy, w przypadku których ciężko jest znaleźć jakieś bezpośrednie powiązanie pomiędzy nimi.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Psychiatria red. naukowa M. Jarema, J. Rabe-Jabłońska, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2011
    Chandra Kiran, Suprakash Chaudhury, Understanding delusions, Industrial Psychiatry Journal 2009 Jan-Jun, 18(1): 3-18

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(5)
Komentarze