Zaloguj
Reklama

Kłamstwo patologiczne

Kłamstwo patologiczne
Fot. shutterstock
(3)

Kłamstwo patologiczne to popularne określenie pseudologii, czyli nieumiejętności odróżniania prawdy od wytworów fantazji.

Reklama

Na czym polega kłamstwo patologiczne?

Istota zaburzenia polega na nieumiejętności odróżniania prawdy od tworów fantazji. Człowiek wierzy, że jego fantazje są prawdą i działa tak, jakby były one faktami. Kłamstwo patologiczne przybierać może postać fantastycznych opowieści, których jedyną wadą jest to, że nie pokrywają się z rzeczywistością. Opowieści te mogą być rozwijane i podtrzymywane przez długie lata. Dotyczyć mogą domniemanego wykształcenia, odbytych podróży lub znajomości ze sławnymi ludźmi. Czasami opowieści te mogą przypominać urojenia.

Zaburzenie to nazywane jest również zespołem Delbrück’a lub pseudologią. Należy do rzadkich zespołów psychiatrycznych.

Czy istnieją czynniki usposabiające do pseudologii?

Pseudologia należy do zaburzeń osobowości. Wydaje się, że występuje ono częściej u osób, które chcą zwracać na siebie uwagę otoczenia i dodać sobie znaczenia poprzez imponowanie innym.

fot. shutterstock

Jak leczyć patologicznego kłamcę?

Jest to zaburzenie z pogranicza zaburzeń osobowości. Pewną pomoc może zapewnić psychoterapia. O pomoc należy zwrócić się do psychiatry lub psychoterapeuty.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • dr hab. n. med. Irena Krupka-Matuszczyk

Reklama
(3)
Komentarze