Zaloguj
Reklama

Komunikacja z niemówiącymi niepełnosprawnymi

Autorzy: Informacja prasowa: Fundacja SYNAPSIS
Komunikacja z niemówiącymi niepełnosprawnymi
Fot. ojoimages
(1)

W październiku rozpoczynają się obchody Międzynarodowego Miesiąca AAC (Augmentative and Alternative Communication).

Reklama

- Coraz częściej metody AAC wykorzystują technologię wspomagającą (Assistive Technology, AT), są to wszystkie rozwiązania z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, jakie pomagają osobie z niepełnosprawnością osiągnąć większą niezależność. Komputer lub urządzenie do komunikacji z mową nagrywaną lub syntezowaną oraz odpowiednim oprogramowaniem daje większą i łatwiejszą dostępność do symboli, używania gramatyki, co zwiększa jakość porozumiewania się użytkowników. – mówi Angelika Łasocha terapeuta Fundacji SYNAPSIS i członek zarządu Stowarzyszenia „Mówić bez słów”.

Badania dowodzą, że wspomagające metody porozumiewania się wspierają rozwój mowy u małych dzieci z zaburzeniami rozwoju, u których mowa nie rozwija się o czasie. Dzięki wczesnej interwencji AAC część z nich zaczyna mówić, a w przypadku, kiedy jednak mowa nie rozwinie się, mogą z powodzeniem wykorzystywać alternatywny sposób porozumiewania się w codziennym życiu – wyjaśnia Joanna Grochowska.

 

  

Fot. ojoimages
 

Podczas zaplanowanej na 15 i 16 listopada Konferencji Fundacji SYNAPSIS pt. „AUTYZM. Interakcje – porozumienie – dialog” czterech zagranicznych prelegentów z Wielkiej Brytanii i Hiszpanii przedstawią metodę Intensive Interaction stanowiącą podstawę budowania relacji z osobami z zaburzeniami rozwoju i wspomagającą rozwijanie ich umiejętności porozumiewania się zarówno werbalnego, jak i z wykorzystaniem AAC. Zaprezentowany zostanie też autorski program rozwijania komunikowania się oraz aplikacja możliwa do wykorzystania w edukacji i codziennym życiu przez osoby niemówiące lub słabo mówiące. Prezentowane metody mogą być z sukcesem wprowadzane i realizowane zarówno u osób ze spektrum autyzmu, ale także np. u osób z trudnościami w uczeniu się, niewidomych czy niesłyszących.

- Zapraszamy terapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów, nauczycieli szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych, pracowników centrów pomocy rodzinie i ośrodków pomocy społecznej oraz oczywiście rodziców osób z autyzmem w różnym wieku o różnym poziomie głębokości zaburzeń – mówi Maria Wroniszewska opiekun merytoryczny konferencji i rodzic dorosłego mężczyzny korzystającego z AAC.

Więcej informacji na temat konferencji: http://bit.ly/148hVo2

Piśmiennictwo

Kategorie ICD:


Reklama
(1)
Komentarze