Zaloguj
Reklama

„Konsumencki” model powrotu do zdrowia

Zdrowe zęby
Fot. panthermedia
Zdrowe zęby
(3)

Schorzenia natury psychicznej często obarczone są duża stygmatyzacją, a leczenie skupia się na podejściu łagodzącym objawy lub niwelującym je. Obecna potrzeba zwiększenia kontroli zarówno nad swoim życiem, jak i nad leczeniem oraz usługami z zakresu opieki psychiatrycznej, zapoczątkowała nowy rodzaj podejścia do terapii w dziedzinie psychiatrii – konsumencki model powrotu do zdrowia.

Reklama

W obszarze psychiatrii specjaliści spotykają się z wieloma schorzeniami, których zarówno przebieg jest ciężki, jak i rokowania niekorzystne. Między innymi schizofrenia jest uznana za tego typu chorobę, do której podejście było mocno pesymistyczne, skupiając się na nasilonych objawach i złych rokowaniach dla pacjentów. Jak pokazała praktyka oraz wiele badań prowadzonych w tym zakresie, nad skutecznością leczenia, widoczna jest zmienność przebiegu u poszczególnych pacjentów. W toku obserwacji procesu leczniczego okazywało się, bowiem, że osoby spełniające kryteria diagnostyczne bardzo dobrze reagują na leczenie – nawet do tego stopnia, że ich stan nie wymagał farmakologicznego podtrzymywania. Zauważono także, że większość z osób leczonych nie tylko dobrze reaguje na terapię, ale także może powiedzieć o dobrej jakości swojego życia oraz o funkcjonowaniu w rolach społecznych [1].

Zmiana podejścia terapeutycznego

Obserwacje oraz powyżej wspomniane badania wykazały, że tradycyjne podejście psychiatryczne do schorzeń na tle psychicznym stanowi oddziaływanie jedynie objawowe – skupia się na niwelowaniu efektów oraz na dobraniu odpowiedniej dawki leku dla danego pacjenta. Niesie to jednak za sobą poczucie bezradności i beznadziejności, co w wielu sytuacjach pogłębia zależność pacjenta psychiatrycznego oraz sprzyja jego stygmatyzowaniu.

Odbiorcy – inaczej zwani konsumentami leczenia psychiatrycznego, poparci przez wielu specjalistów zgłosili potrzebę zmiany, co stanowiło początek rozwoju nowego podejścia, opierającego się na modelu powrotu do zdrowia z naciskiem na szacunek i umacnianie poczucia kontroli nad własnym życiem oraz nad świadczonymi na jej rzecz usługami z zakresu opieki psychiatrycznej [1].

Odpowiedzią na tego typu potrzeby jest nowe definiowanie zdrowia psychicznego, opierającego się na hedonistycznym podejściu, gdzie duża rola przypisywana jest dobrostanowi i zwiększaniu wydajności psychicznej człowieka. Sama definicja zdrowia psychicznego, wprowadzona przez WHO, określa je jako dobrostan, dzięki któremu jednostka jest w stanie realizować pełnię swoich możliwości oraz zdolna jest do radzenia sobie z różnymi sytuacjami życiowymi [2].

fot. panthermedia

Odpowiedź na potrzeby „konsumentów”

Zgodnie z potrzebami odbiorców usług opieki psychiatrycznej nowe podejście ma opierać się na zwiększeniu zdolności konsumenta-klienta radzenia sobie z codziennością, rozwoju sprężystości psychicznej, ułatwieniu powrotu do zdrowia, a nie jedynie na postępowaniu leczniczym czy ukierunkowaniu na objawy [1].

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] A.S. Bellack, A. Drapalski: Problematyka i rozwój konsumenckiej koncepcji zdrowienia. „Postępy psychiatrii i neurologii” 2013, nr 22(1), s. 5-26
    [2] S. Galderisi, A. Heinz, M. Kastrup, J. Beezhold, N. Sartorius: Propozycja nowej definicji zdrowia psychicznego. „Psychiatria Polska” 2017, nr 51(3), s. 407–411.
    [3] I. Janik, M. Maciejewska, O. Sipak-Szmigiel: Postrzeganie zdrowia przez młodych dorosłych. W: Społeczne wymiary zdrowia i choroby. Od teorii do praktyki. Red. B. Trzop i K.Walentynowicz-Moryl. Zielona Góra 2017, s. 88.

Kategorie ICD:


Reklama
(3)
Komentarze