Zaloguj
Reklama

Leczenie schizofrenii lekoodpornej

Autorzy: Awa Fijołek
Pacjent oczekujący na wizytę u lekarza
Fot. medforum
Pacjent oczekujący na wizytę u lekarza
(4)

Pacjenci leczeni klozapiną są rzadziej hospitalizowani i są mniej narażeni na stosowanie uzależniających leków psychotropowych.

Reklama

Schizofrenia jest poważną chorobą psychiczną, która może dotykać nawet 1% osób dorosłych. O ile leki psychotropowe wykazują dużą skuteczność w leczeniu zaburzenia, o tyle prawie 30% osób borykających się z tą chorobą, nie odpowiada na tradycyjnie przepisywane środki farmaceutyczne. Najczęściej gdy przyjmowanie określonego leku nie przynosi oczekiwanych rezultatów, lekarze przepisują kolejne, przez co pacjent nieraz może sprawdzić na sobie cały szereg leków psychotropowych zanim odkryje ten właściwy. Wiele badań wskazuje jednak, że w wypadkach lekoodporności skuteczne może okazać się dawkowanie klozapiny.

Klozapina jest lekiem, który do tej pory podawany był jako ostatni, w sytuacjach skrajnych, w dużej mierze ze względu na związane z nią ryzyko agranulocytozy (powikłań ze strony układu krwiotwóczego). Od czasów wynalezienia leku na początku lat sześćdziesiątych, przez wiele lat nie przeprowadzono głębokich studiów nad tym lekiem, aż do niedawna.

W USA przeprowadzono badania na ponad sześciu tysiącach pacjentów (6246) i ich rezultat dobrze rokuje na przyszłość. Zdaniem lekarzy klozapina niepotrzebnie była podawana z tak restrykcyjnymi ograniczeniami, choć pacjenci w trakcie przyjmowania leku bezwzględnie powinni regularnie monitorować poziom składników krwi ze szczególnym uwzględnieniem ilości białych krwinek. Stwierdzili również, że biorąc pod uwagę ogólne korzyści wynikające z leczenia, przy przepisywaniu tego leku powinno się raczej brać pod uwagę czynniki indywidualne niż stosować się do uniwersalnych standardów.

Te badania dają nadzieję na pomoc grupie pacjentów z silnie nasilonymi objawami schizofrenii. Klozapinę wykorzystuje się również w wypadku leczenia chorych z psychozami w przebiegu choroby Parkinsona jeśli inne lekarstwa okazują się nieskuteczne.

Piśmiennictwo
Reklama
(4)
Komentarze