Zaloguj
Reklama

Leki o przedłużonym działaniu oraz problem "lekooporności" w schizofrenii

Smutek
Fot. ojoimages
Smutek
(3)

Schizofrenia – nowe rozwiązania terapeutyczne

W dniach 13-14 stycznia br., w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, odbywa się ósma konferencja organizowana przez III Klinikę Psychiatryczną Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, kierowaną przez Profesora Marka Jaremę. Tegoroczny temat konferencji brzmi: Leki o przedłużonym działaniu oraz problem „lekooporności” w schizofrenii.

Reklama
Konferencja przeznaczona jest dla psychiatrów oraz specjalistów nauk pokrewnych zainteresowanych problematyką terapii schizofrenii. W tym roku bierze w niej udział około 700 osób z całej Polski. Wykładowcami są wybitni naukowcy z dziedziny psychiatrii z Polski, natomiast gościem specjalnym będzie Profesor Pierre Chue z Uniwersytetu Alberta w Kanadzie, autorytet w zakresie psychofarmakoterapii psychoz.


Coroczne spotkania specjalistów poświęcone najnowszym osiągnięciom w terapii schizofrenii mają walor edukacyjny, a za ich pośrednictwem również praktyczny poprzez umożliwienie podnoszenia jakości leczenia chorych na schizofrenię.

Schizofrenia, jak każda choroba przewlekła wymaga wieloletniego leczenia. Od chwili pierwszego zachorowania dopiero po 2-3 latach można próbować zaprzestania codziennej farmakoterapii. Jednak w wielu przypadkach leczenie stabilizujące remisję objawów należy prowadzić przez długi czas, pod ścisłą kontrolą lekarską. Od początku lat 50-tych, kiedy wynaleziono pierwszy skuteczny lek przeciwko objawom schizofrenii, psychofarmakologia w tej dziedzinie nieustannie się rozwija.

Obecnie istnieją dwie grupy leków:
• neuroleptyki klasyczne - przeciwdziałają głównym objawom schizofrenii, ale powodują szereg objawów ubocznych, jednocześnie zniechęcając pacjentów do ich stosowania,
• neuroleptyki atypowe - poza działaniem na objawy wytwórcze, zmniejszają objawy depresji, skłonności do izolowania się oraz poprawiają funkcje poznawcze. Dodatkowo nie powodują tak przykrych jak neuroleptyki klasyczne objawów ubocznych, a co za tym idzie pacjenci chętniej je przyjmują oraz lepiej i pełniej funkcjonują.

W Polsce istnieją ograniczenia w dostępie do leków atypowych. Polegają one na tym, że preparaty te są refundowane jedynie chorym na schizofrenię tzw. lekoopornym (u których inne leki okazały się nieskuteczne). Jest to nieuzasadnione medycznie pozbawienie większości chorych dostępu do nowoczesnego leczenia. Światowe standardy leczenia przewidują konieczność leczenia pierwszego epizodu schizofrenii lekiem atypowym, co w Polsce jest praktycznie niemożliwe. Środowisko psychiatrów polskich od lat domaga się zniesienia tych administracyjnych ograniczeń. Argument, że ograniczenie refundacji leków atypowych wymuszone jest skąpymi środkami finansowymi, nie jest słuszny, bowiem koszty leczenia obejmują szereg innych wydatków, np. koszty hospitalizacji, częstych wizyt u lekarza, leków dodatkowych itp., a te koszty mogą być obniżone przez skuteczne nowoczesne leczenie.
Poza stosowaniem leków neuroleptycznych w leczeniu schizofrenii nie mniej ważna jest psychoterapia podtrzymująca, socjoterapia, psychoedukacja i rehabilitacja. Pozwala to na pełniejszą pomoc chorym, w zależności od aktualnych w danym momencie potrzeb.
Piśmiennictwo

Adres www źródła:


Reklama
(3)
Komentarze