Zaloguj
Reklama

Ocena wpływu olanzapiny i risperidonu na ryzyko powstania cukrzycy u pacjentów ze schizofrenią

Autorzy: Carol E. Koro, Donald O. Fedder, Gilbert J. L’Italien, Sheila S. Weiss, Laurence S. Magder, Julie Kreyenbuhl, Dennis A. Revicki, Robert W. Buchanan
Ocena wpływu olanzapiny i risperidonu na ryzyko powstania cukrzycy u pacjentów ze schizofrenią
Fot. medforum
(5)

Artykuł prezentuje wyniki badań wpływu neuroleptyków II generacji na występowanie cukrzycy

Reklama
BMJ VOLUME 325 3 AUGUST 2002 bmj.com

Carol E. Koro, Donald O. Fedder, Gilbert J. L’Italien, Sheila S. Weiss, Laurence S. Magder, Julie Kreyenbuhl, Dennis A. Revicki, Robert W. Buchanan

Cel
Określenie związku między olanzapiną i cukrzycą.

Projekt badania
populacyjne badanie oparte na analizie przypadków klinicznych.

Lokalizacja
Brytyjska Baza Danych Badań Naukowych Medycyny Rodzinnej zawierająca dane 3,5 miliona pacjentów obserwowanych w latach 1987–2000.

Uczestnicy
19 637 pacjentów, u których rozpoznano i leczono schizofrenię; 451 nowych przypadków cukrzycy porównano z 2696 osobami z grupy kontrolnej.

Wyniki
U pacjentów przyjmujących olanzapinę występuje istotnie zwiększone ryzyko wystąpienia cukrzycy w porównaniu do osób nieprzyjmujących leków przeciwpsychotycznych (iloraz szans 5.8, 95% przedział ufności – od 2.0 do 16.7) oraz przyjmujących tradycyjne leki przeciwpsychotyczne (4.2, od 1.5 do 12.2). U pacjentów przyjmujących risperidon występowało nieistotne statystycznie zwiększone ryzyko rozwoju cukrzycy w porównaniu do pacjentów, którzy nie przyjmowali żadnych leków przeciwpsychotycznych (2.2, od 0.9 do 5.2) oraz przyjmujących tradycyjne leki przeciwpsychotyczne (1.6, od 0.7 do 3.8).

Wniosek
Olanzapina jest związana z klinicznie istotnym zwiększeniem ryzyka rozwoju cukrzycy.
 
Carol E. Koro, Donald O. Fedder, Gilbert J. L’Italien, Sheila S. Weiss, Laurence S. Magder, Julie Kreyenbuhl, Dennis A. Revicki, Robert W. Buchanan
BMJ VOLUME 325 3 AUGUST 2002 bmj.com

Sponsor: Janssen-Cilag Polska
 
Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze