Zaloguj
Reklama

Przyczyny zaburzeń lękowych, czyli skąd bierze się lęk?

Stres
Fot. Panthermedia
Stres
(4)

Nie wyróżnia się jakiejś jednej, konkretnej przyczyny zaburzeń lękowych. Obecnie dominuje pogląd, że wpływ na pojawianie się u ludzi lęku ma szereg różnych czynników, wśród których wymienia się zarówno rolę genów i czynników środowiskowych, ale i wpływ chorób somatycznych czy różnych substancji psychoaktywnych na możliwość pojawiania się zaburzeń lękowych. Ostatecznie okazuje się, że źródłem utrudniającego pacjentom życie lęku może być naprawdę wyjątkowo duża liczba różnych czynników.

Reklama

Zaburzenia lękowe stanowią – obok zaburzeń depresyjnych – jedne z najczęstszych zaburzeń psychicznych u ludzi. Wymienia się ich stosunkowo dużo, do grupy tej zaliczane są bowiem m.in. zespół lęku uogólnionego, jak i różne fobie specyficzne czy zaburzenia lękowe z napadami paniki.

Kryteria pozwalające rozpoznawać zaburzenia lękowe zostały opracowane już dawno i są one raczej dość jasne, zdecydowanie więcej wątpliwości budzi zaś inny aspekt, którym są przyczyny zaburzeń lękowych. Na temat ten przeprowadzonych zostało wiele badań i mimo tego, iż nie pozwoliły one na uzyskanie jednoznacznej odpowiedzi, co bezpośrednio odpowiada za pojawianie się zaburzeń lękowych, to dzięki tym badaniom postawionych zostało wiele różnych hipotez dotyczących patogenezy utrudniającego pacjentom życie lęku.

Przyczyny zaburzeń lękowych: czynniki genetyczne

O tym, że wpływ na występowanie zaburzeń lękowych mają geny, wnioskuje się na podstawie obserwacji rodzin, w których to pojawiły się tego rodzaju problemy. W tym momencie nie są co prawda znane konkretne geny czy ich mutacje, które związane byłyby z pojawianiem się u pacjentów lęku, wyraźnie zauważalna jest jednak inna rzecz. Otóż jeżeli w rodzinie danego człowieka u kogoś z jej członków występowały jakieś zaburzenia lękowe, to wtedy ryzyko, że i u niego pojawi się któryś z tych problemów, jest zwiększone. Więcej o roli genów w patogenezie zaburzeń lękowych dowiemy się jednak dopiero w przyszłości – badania na ten temat wciąż są prowadzone.

Przyczyny zaburzeń lękowych: czynniki środowiskowe

Całkowicie nie bez powodu czasami mawia się, że dzieciństwo i okres dorastania kształtują całe przyszłe życie człowieka. Różne zdarzenia, do których dochodzi w tym okresie (mowa tutaj zwłaszcza o wydarzeniach o negatywnym charakterze) mogą ostatecznie, w przyszłości, skutkować różnorodnymi problemami psychicznymi, m.in. właśnie omawianymi zaburzeniami lękowymi. Jako przykłady czynników środowiskowych, które mogą stanowić przyczyny zaburzeń lękowych, podać można:

  • doświadczanie przemocy – zarówno fizycznej, jak i psychicznej – ze strony rodziny, rówieśników czy kogoś obcego,
  • przeżycie traumatycznego wydarzenia związanego z jakimś konkretnym czynnikiem (stanowić to może przyczynę rozwinięcia się jakiejś fobii specyficznej, np. klaustrofobia może wystąpić u człowieka, który doświadczył epizodu dłuższego zamknięcia w jakimś ciasnym pomieszczeniu, z którego to nie mógł on wyjść),
  • problemy związane z wychowaniem: do zaburzeń lękowych mogą prowadzić m.in. dwie skrajne postawy rodzicielskie - zwiększone ryzyko doświadczania lęku mają bowiem zarówno te osoby, których rodzice byli nadopiekuńczy, jak i ci ludzie, których opiekunowie przejawiali emocjonalny chłód.

Piśmiennictwo
Reklama
(4)
Komentarze