Zaloguj
Reklama

Somatyczne objawy lęku

Współautorzy: Psychiatria, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2009
Mężczyzna w szafie
Fot. ojoimages
Mężczyzna w szafie
(4)

Zaburzenia lękowe to reakcja organizmu w postaci napięcia, strachu lub obaw na zewnętrzne lub wewnętrzne zagrożenia, nie zawsze uświadomione.

Reklama

Mogą mieć charakter falujący lub przewlekły i wyrażają się w formie objawów wegetatywno-somatycznych lub w zachowaniu.

W populacji ogólnej występuje u 2-5%, znacznie częściej u kobiet niż u mężczyzn. Wśród sytuacji wywołujących pierwszy napad lęku wymienić można nieszczęśliwy wypadek, chorobę lub zgon w najbliższym otoczeniu, niepokój o własne zdrowie, a także nadużycie kawy i alkoholu.

W obrazie klinicznym u większej części pacjentów dominuje napięcie, strach i dolegliwości ze strony układu krążenia, oddechowego i pokarmowego.

Do najczęściej występujących somatycznych objawów lęku zaliczyć można:

  • nadmierne pocenie się,
  • suchość w ustach,
  • drżenia i parestezje kończyn,
  • trudności w oddychaniu,
  • szybkie i nieregularne bicie serca,
  • bóle mięśniowe,
  • biegunka i bóle brzucha,
  • świąd skóry.
Piśmiennictwo
Reklama
(4)
Komentarze