Zaloguj
Reklama

Relacja z Konferencji - Kontrowersje w psychiatrii 2009

Autorzy: Dr hab. n. med. Dominika Dudek
Katedra Psychiatrii CM UJ w Krakowie
Relacja z Konferencji - Kontrowersje w psychiatrii 2009
Fot. medforum
(5)

W dniach 05.06-06.06.09 w Krakowie odbyła się I Konferencja z cyklu Kontrowersje w psychiatrii dotycząca zagadnienim związanym ze schizofrenią.

Reklama

W dniach 05.06-06.06.09 w Krakowie odbyła się I Konferencja z cyklu Kontrowersje w psychiatrii. W tym roku została ona poświęcona schizofrenii. Kontrowersje wzbudza już sama nazwa choroby. Doświadczenie kliniczne wskazuje na ogromną heterogenność symptomatologiczną, różne rokowanie, brak jednoznacznie identyfikowalne etiopatogenezy.

Od lat psychiatrzy skłaniali się do mówienia raczej o zróżnicowanej grupie zaburzeń z kręgu schizofrenii niż o jednostce chorobowej „schizofrenia”. Temu zagadnienieniu został poświęcony inauguracyjny wykład, wygłoszony przez prof. Jacka Bombę.

W pierwszej sesji dużo uwagi poświęcono biologicznemu podłożu choroby. Prof. Janusz Rybakowski omówił postępy badań nad genezą schizofrenii. W swoim wykładzie skoncentrował się na czterech najważniejszych koncepcjach: teorii objawów pozytywnych i negatywnych Crowa i Andreasen, teorii dopaminergicznej Carlssona, teorii neurorozwojowej Murraya i Weinbergera oraz koncepcji neuroimmunologicznej.

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze