Zaloguj
Reklama

Schizofrenia - informacje o chorobie

Autorzy: Ewa Chodkowska
Mózg
Fot. Pantherstock
Mózg
(4)

Schizofrenia to najcięższa choroba psychiczna. Szacuje się, że cierpi na nią 1% populacji.

Reklama

Z tego wynika, że w naszym kraju choruje ok. 350-400 tysięcy osób.

Objawy

Do typowych objawów schizofrenii zalicza się:

 • ambiwalencje, czyli współistnienie sprzecznych uczuć,
 • ambisentencja, czyli współistnienie sprzecznych sądów,
 • ambitendencja, czyli współistnienie sprzecznych dążeń,
 • autyzm – zamknięcie się w sobie, odizolowanie od świata i społeczeństwa, skupienie na życiu wewnętrznym,
 • afekt tępy – sztywność emocjonalna, brak okazywania uczuć i odzwierciedlenia przeżyć wewnętrznych. Często mówi się, że chory „oddziela się szybą”, a z obserwacji reakcji emocjonalnych nic nie wynika. Rozpoznanie sztywności emocjonalnej jest trudne i wymaga doświadczenia klinicznego,
 • zaburzenia asocjacji, rozkojarzenie, brak logicznego związku między słowami i zdaniami, mimo iż chory zachowuje pełną świadomość i sprawność intelektualną.

Często myli się objawy zespołów chorobowych występujących u chorych na schizofrenię z objawami samej schizofrenii. Wskazówki dotyczące objawów schizofrenii są przydatne w rozpoznaniu tej choroby. Jednym z podstawowych elementów na które zwraca lekarz jest chłód uczuciowy, trudność w zrozumieniu przeżyć emocjonalnych oraz typowe objawy ambiwalencyjne, ambisentencjalne, ambitendencyjne. Mówi się wtedy, że nie da się wczuć w stan emocjonalny pacjenta, ponieważ żyje on własnym życiem.

Rozpoznanie schizofrenii

Rozpoznanie schizofrenii stawia się na podstawie następujących kryteriów diagnostycznych:

 1. Minimum jedno z wymienionych, przy czym utrzymują się przez co najmniej miesiąc:
 • echo myśli, rozgłaśnianie myśli,
 • urojenia owładnięcia,
 • głosy komentujące lub dyskusyjne,
 • utrwalone absurdalne urojenia.
 1. Minimum dwa z wymienionych, utrzymujących się co najmniej miesiąc:
 • utrwalone omamy występujące każdego dnia z towarzyszącymi urojeniami,
 • neologizmy, przerywanie toku myślenia, rozkojarzenie
 • pobudzenie, zastyganie, giętkość woskowa, osłupienie,
 • apatia, zubożenie wypowiedzi, sztywność lub niedostosowanie reakcji emocjonalnych.
 1. Wykluczenie epizodu manii,
 2. Wykluczenie choroby organicznej mózgu lub zatrucia, uzależnienia od substancji psychoaktywnej lub jej odstawienia.
Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

 • M. Jarem, Psychiatria, podręcznik dla studentów medycyny.

Kategorie ICD:


Reklama
(4)
Komentarze