Zaloguj
Reklama

Stygmatyzacja w kontekście schizofrenii oraz innych schorzeń psychicznych

Schizofrenia
Fot. panthermedia
Schizofrenia
(5)

Choroby psychiczne są grupą chorób niezwykle rozpowszechnionych, ograniczając pełnienie ról społecznych oraz wywołując różne reakcje ze strony społeczeństwa. Badania wskazują, iż dzisiejsza cywilizacja nie pozbyła się stereotypów dotyczących tych schorzeń.

Reklama

Wyniki badań naukowych pozwoliły wpisać się chorobom psychicznym na listę zagrożeń WHO (Światowej Organizacji Zdrowia). Badania te pozwoliły wskazać schorzenia psychiczne jako bardzo często występujące, nawet w krajach wysoko rozwiniętych, powodując przy tym upośledzanie ról społecznych znacznie bardziej niż jakiekolwiek inne schorzenia.[1]

Pojęcie stygmatyzacji odnosi się do negatywnych reakcji na daną osobę, czy grupę społeczną, ze względu na jej cechy. Słowo to pochodzi o greckiego stigma, które oznacza znak[2]. Zgodnie z definicją Słownika Języka Polskiego, jest to potępianie jakiejś osoby (czy grupy osób) oraz odsuwanie jej od kontaktów społecznych.[3]

W odniesieniu do osób niepełnosprawnych czy chorych psychicznie stwierdzenie to odnosi się do pewnych postaw jakie są przedstawiane w społeczeństwie. Do tego typu postaw należą:

 • dystansowanie się (unikanie kantaku, szczególnie jeśli chodzi o kontakty nieformalne),
 • setereotypizacja (utrwalanie negatywnych stereotypów, poglądów na temat danej grupy społecznej),
 • delegitymizacja (ograniczenie prawne w jakimś obszarze działań),
 • segregacja (odsuwanie od pewnych czynności, podział na „działania” dla zdrowych i „chorych”),
 • eksterminaja (najbardziej drastyczna forma polegająca na fizycznym niszczeniu życia, jak miało to miejsce głownie historycznie, jednak i dziś mówi się o ograniczeniach socjalnych czy medycznych dla takich osób).


fot. iStock

Każda z tych postaw jest pewną strukturą, składającą się z kilku wymiarów o różnym nasileniu. Wymiar poznawczy, który określany jest sądami i opiniami. Wymiar afektywny, czyli nasze emocje i odczucia oraz wymiar behawioralny określany naszymi zachowaniami czy działaniami.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

 • [1]„ Epidemiologia zaburzeń psychicznych – dotychczasowe doświadczenia”, Monika Kantorska-Janiec, Andrzej Kiejna, Grażyna Świątkiewicz, Marta Zagdańska, Psychiatria Polska, 2009, tom XLIII, numer 4
  [2] „Stygmatyzacja i wykluczenie społeczne osób chorujących na schizofrenię – przegląd badań i mechanizmy
  psychologiczne”, Ewa Jackowska, Psychiatria Polska, 2009, tom XLIII, numer 6
  [4] „Stygmatyzacja i wykluczenie społeczne osób chorujących na schizofrenię – przegląd badań i mechanizmy
  psychologiczne”, Ewa Jackowska, Psychiatria Polska, 2009, tom XLIII, numer 6
  [5] „Stygmatyzacja i wykluczenie społeczne osób chorujących na schizofrenię – przegląd badań i mechanizmy
  psychologiczne”, Ewa Jackowska, Psychiatria Polska, 2009, tom XLIII, numer 6

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Reklama
(5)
Komentarze