Zaloguj
Reklama

Widzieć dźwięk i smakować kolor – czym jest zjawisko synestezji i jak barwy wpływają na percepcję człowieka

Autorzy: Magdalena Tomczyk
Widzieć dźwięk i smakować kolor – czym jest zjawisko synestezji i jak barwy wpływają na percepcję człowieka
Fot. ojoimages
(4)

O zjawisku synestezji nie wszyscy wiedzą, jawi się ona jako pewna dysfunkcyjność mózgu. Dzięki niej jednak osoby mogą odbierać świat wszystkimi zmysłami. Bardzo duży wpływ na postrzeganie mają także barwy. Wzbudzają one przeróżne asocjacje i skrajne emocje.

Reklama

Barwa jest symbolem zdarzeń, stanów, podstawą identyfikacji, przynależności i określonych zachowań ludzi. Synesteci kierują się swoim własnym systemem skojarzeń, odrębnym od panującego powszechnego pogladu na asocjacje barw. Każda litera kojarzy się synestecie z czymś tylko jemu wiadomym. Uważa się, że szczególne oddziaływania fizjologiczne na organizm mają barwy czerwona i niebieska, zwłaszcza gdy są nasycone. Generalnie czerwień działa pobudzająco na system nerwowy, przyspiesza oddychanie i tętno, powoduje wzrost ciśnienia, natomiast barwa niebieska działa przeciwnie. Są to jednak opinie na pojedynczych eksperymentach, opisywanych w sposób ogólny, a niewiele jest dowodów świadczących o bezpośrednim wpływie barw na reakcje fizjologiczne człowieka.

Efekty emocjonalne wywołane przez barwy są działaniem sumarycznym, na który mogą mieć wpływ nie tylko skojarzenia zależne od indywidualnych doświadczeń człowieka, ale także jego rzeczywiste otoczenie, jak również równoczesne działanie innego wrażenia zmysłowego − jest to zjawisko psychologiczne zwane synestezją. Takie współdziałanie wrażenia barwnego i innego bodźca, zwłaszcza dźwięku (muzyki), widoku cyfr lub zapachu, przejawia się często, bez udziału świadomości, a ludzie są podatni na niego w bardzo różnym stopniu. Wyjaśnienie tego zjawiska dostarcza informacji o sposobie przetwarzania w mózgu wrażeń zmysłowych.  

    

Nie ma zgodności, co do tego, skąd się bierze synestezja, niektórzy naukowcy twierdzą, że za te anomalia mózgu można winić nadmierne występowanie w nim ilości chemicznych neurotransmiterów. Synestezja nie jest jednak wadą, lecz udoskonaleniem postrzegania, które kryje w sobie niejedną zagadkę i zaskoczenie. Świat synestetyków jest barwnym motylem i na pewno bodźce, których doznaje on obserwując świat nie pozwalają mu się nudzić.

Piśmiennictwo
Reklama
(4)
Komentarze