Zaloguj
Reklama

Zaburzenia psychotyczne i zaburzenia nastroju a zaburzenia komunikacyjne

Wsparcie w trudnej sytuacji
Fot. Panthermedia
Wsparcie w trudnej sytuacji
(4)

Zdolności komunikacyjne są podstawą funkcjonowania społecznego. W wielu przypadkach chorobowych, związanych z zaburzeniami psychotycznymi i zaburzeniami nastroju, zdolności te ulegają zaburzeniu. Za wszystko odpowiada nasz mózg oraz postęp choroby.

Reklama

Umiejętność porozumiewania się jest zasługą głównie lewej półkuli mózgu jednak badania wskazują, iż prawa półkula również ma swój udział w tym procesie. Słownictwo jakim dysponujemy, reguły gramatyczne przez nas stosowane to domena lewej półkuli natomiast prawa półkula odpowiada za proces przetwarzania materiału językowego oraz za prozodyczne aspekty naszych wypowiedzi.[1]

W zaburzeniach psychotycznych oraz w zaburzeniach nastroju zaobserwowano wiele zaburzeń związanych z pozalingwistycznym zakresem wypowiedzi. Oznacza to niezrozumienie takich struktur jak dyskurs, metafora, ironia, humor czy prozodyczne aspekty wypowiedzi.

Problemy te, wynikają z uszkodzenia funkcjonowania prawej półkuli mózgu. Słowa przestają być spójne z przekazem z powodu zaburzeń w zakresie integracji informacji, co powoduje niezrozumienie przez otoczenie wypowiadanych treści. Szczególnie zauważalne są zaburzenia komunikacji w schorzeniu takim jak schizofrenia, gdzie postęp choroby powoduje coraz bardziej utrudnioną komunikację z otoczeniem. Chorzy na schizofrenię, mają często problem ze zrozumieniem znaczenia słów, przez co słowa używane jako metafory, są prze nich rozumiane dosłownie.

fot. pantherstock

W przypadku zaburzeń nastroju, wszelkie dysfunkcje i braki językowo- komunikacyjne są dyskretniejsze (łagodniejszy) i rzadziej obserwowane. W tego rodzaju zaburzeniach, największe deficyty występują w zakresie prozodii emocjonalnej co ma znaczący wpływ na odbieranie informacji. Chorzy często nie potrafią trafnie określić emocji nawet na podstawie wyrazu twarzy rozmówcy. Można również w literaturze naukowej dopatrzyć się opisów trudności ze zrozumiem żartu, metafor czy ironii.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] „Trudności językowe i komunikacyjne w zaburzeniach psychotycznych i zaburzeniach nastroju – przegląd badań”, Natalia Żurner-Szymańska, Agnieszka Pawełczyk, Jolanta Rabe-Jabłońska, Psychiatria i Psychologia kliniczna 2013, 13 (3)
    [2] „Trudności językowe i komunikacyjne w zaburzeniach psychotycznych i zaburzeniach nastroju – przegląd badań”, Natalia Żurner-Szymańska, Agnieszka Pawełczyk, Jolanta Rabe-Jabłońska, Psychiatria i Psychologia kliniczna 2013, 13 (3)
    [3] „Trudności językowe i komunikacyjne w zaburzeniach psychotycznych i zaburzeniach nastroju – przegląd badań”, Natalia Żurner-Szymańska, Agnieszka Pawełczyk, Jolanta Rabe-Jabłońska, Psychiatria i Psychologia kliniczna 2013, 13 (3)

Kategorie ICD:


Reklama
(4)
Komentarze