Zaloguj
Reklama

Zespół Ebackiego

Zespół Ebackiego
Fot. Panthermedia
(5)

... to błyskawiczny napad lęku z niesamowitymi zjawiskami wizualnymi

Reklama

Zespół ten należy do rzadkich zaburzeń psychicznych. Polega on na bardzo nagłym – błyskawicznym napadzie lęku. W czasie takiego napadu w polu widzenia pojawiają się różnorodnie rozłożone punkty świetlne. Te niezwykłe zjawiska wizualne są charakterystyczne dla danego człowieka, to znaczy powtarzają się stereotypowo przy następnych napadach. Czasami używa się nawet porównania, że każdy wzorzec wizualny następnego napadu jest kalką poprzedniego.

Kalejdoskop
Postacie zjawisk wizualnych w zespole Ebackiego mogą mieć trzy zasadnicze postacie:
1. W postaci homogenicznej człowiek doświadcza równomiernego rozjaśnienia środkowej części pola widzenia.
2. Postać plamista polega na widzeniu wielu jaskrawych plam w polu widzenia. Wszystkie plamy mają podobną wielkość.
3. Z kolei w postaci punktowej wspomniane wyżej równomiernie rozłożone punkty świetlne pojawiają się i znikają rytmicznie.
Obrazu tego niezwykłego zespołu dopełnia jeszcze to, że opisane zjawiska wizualne mogą mieć bardzo różnorodne zabarwienie kolorystyczne.

Co robić?
Zaburzenie to może przypominać napady panicznego lęku, niektóre formy padaczki lub aurę poprzedzającą migrenę. Dlatego jeżeli jakaś osoba odczuwa podobne symptomy powinna zgłosić się na rozmowę do psychiatry i/lub do neurologa.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • prof.nadzw.ŚAM dr hab.n.med Irena Krupka-Matuszczyk

Reklama
(5)
Komentarze