Zaloguj
Reklama

Pozytywne objawy schizofrenii - co to jest?

Depresja, smutek
Fot. ojoimages
Depresja, smutek
(3)
Pozytywne objawy schizofrenii
Reklama

Tzw. objawy pozytywne (inaczej wytwórcze), to halucynacje (omamy) i urojenia. Pacjent, którego dotknęły widzi, słyszy i odczuwa bodźce, które tak naprawdę nie działają na ich receptor, czyli słyszy coś, czego inni nie słyszą, widzi to czego inni nie widzą, odczuwa smaki czy zapachy, które w rzeczywistości nie mają swojego źródła w jego otoczeniu. Ale osoba cierpiąca na nie jest przekonana o ich realności i umiejscawia je w swoim otoczeniu (np. głos słyszy zza ściany). Potrafi podjąć próbę dialogu z głosami (omamy słuchowe), czy spełniać polecenia przez nie wydawane.

Urojenia to błędne, ale głębokie przekonania, które nie mają uzasadniania. Człowiek może być przekonany, że jest obserwowany, ktoś czyha na jego życie czy zdrowie (urojenia prześladowcze), że ma specjalne zdolności, posłannictwo czy władzę (urojenia wielkościowe), może czytać myśli innych lub zmieniać rzeczywistość, lub sam jest sterowany przez jakieś siły zewnętrzne. Pacjent jest przekonany o prawdziwości tych twierdzeń i nawet oczywiste dowody ich błędności nie zmieniają jego przekonań.

Pozytywne objawy schizofrenii - Objawy i przebieg

Nazwa objawy pozytywne nie oznacza, że są one lepsze niż tzw. objawy negatywne. Nazwa ta oznacza, że mózg człowieka chorego generuje (wytwarza) dodatkowe doznania zmysłowe czy przekonania, które nie mają odzwierciedlenia w otaczającej realności.

Objawy negatywne = ubytkowe = deficytowe polagają na ograniczeniu, w porównaniu do szeroko pojętej normy, aktywności psychofizycznej, ekspresji emocji (zobojętnienie, brak mimiki, gestów), kontaktów z ludźmi.

Halucynacje i urojenia są jednymi z najczęstrzych objawów schizofrenii, ale występują także w innych problemach zdrowotnych. Np. omamy wzrokowe (np. "białe myszki") mogą pojawiać się w majaczeniu drżennym, będącym skutkiem alkoholowego zespołu abstynencyjnego. 

Urojenia prześladowcze zdarzają się u osób po uszkodzeniu mózgu (uraz, udar, zaniki). 

Urojenia zazdrości, pod postacią tzw. zespołu Otella, pojawiają się u osób długotrwale nadużywających alkohol.

Pozytywne objawy schizofrenii - Leczenie

nie dotyczy

Piśmiennictwo
Reklama
(3)

Materiały zawarte w dziale Specjalista Radzi mają charakter informacyjny i należy je traktować jako dodatkową pomoc przy udzieleniu niezbędnej pomocy choremu oraz jako ewentualny wstęp do leczenia przez specjalistę. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za efekty zastosowania w praktyce informacji umieszczonych w dziale Specjalista Radzi.

Komentarze