Zaloguj
Reklama

Badania nad transportem tyrozyny przez barierę krew - mózg u chorych na schizofrenię

Badania nad transportem tyrozyny przez barierę krew - mózg u chorych na schizofrenię
Fot. Pantherstock
(5)

Wyniki badań in vitro i in vivo dostarczają silnego dowodu, że transport tyrozyny u chorych na schizofrenię odbiega od normy.

Reklama

Nikolaos Venizelos i współpracownicy zaprezentowali na Drugim
Międzynarodowym Kongresie Psychiatrii Biologicznej dane potwierdzające
gruntownie obniżoną aktywność dopaminy w schizofrenii. By zbadać czy w
schizofrenii ma miejsce zmieniona dostepność tyrozyny, przeprowadzono
dwie główne linie badań: jedna in vitro, w której kinetyka tyrozyny
została zbadana trzykrotnie w wyhodowanych fibroblastach od różnych
chorych na schizofrenię i przedstawicieli grupy kontrolnej i druga
przez dwukrotne badania in vivo przenikania tyrozyny poprzez barierę
krew - mózg z Pozytonową Tomografię Emisyjną (PET). Badania przy użyciu
PET wykazały niższą i różną regulację przepływu tyrozyny przez barierę
krew - mózg u schizofreników. Kliniczne potwierdzenie odbiegającego od
normy transportu tyrozyny zostało ponadto dokonane przez wyznaczenie
korelacji pomiedzy niższym Km dla tyrozyny i gorszym funkcjonowaniem
poznawczym. Zmiany w transporcie tyrozyny mogą być spowodowane przez
nieprawidłową funkcję błony komórkowej, która może powodować poważne
zmiany zarózno w neurotransmicji jak i psychopatologii u
schizofreników. Poza tym zmiany w dostepności tyrozyny mogą mieć wpływ
na funkcje dopaminy. Badania Venizelosa i współpracowników silnie
popierają pogląd, że schizofrenia zasadniczo jest stanem
hipodopaminergicznym.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • Santiago

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze