Zaloguj
Reklama

Destrukcyjny wpływ stanu pandemii na zdrowie psychiczne

Autorzy: Marcin Żółtowski
Wirus
Fot. shutterstock
Wirus
(0)

Jak się okazuje, pandemia COVID-19 ma negatywny wpływ na zdrowie psychicznie. W zeszłym roku zaobserwowano wzrost choćby pacjentów z depresją czy osób uzależnionych od Internetu.

Reklama

Pandemia COVID-19 przynosi zdrowotne konsekwencje wykraczające poza zakres chorób zakaźnych. Psychiatrzy przewidują znaczący wzrost pacjentów ze stanami depresyjnymi i lękowymi oraz zaostrzenie się objawów u osób już doświadczających kryzysu psychicznego.

Nieustanne poczucie niepewności, niepokoju, możliwość pogorszenia się sytuacji ekonomicznej i nierówności społecznych mają destrukcyjny wpływ na naszą psychikę. Dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec, prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, oceniając wpływ obostrzeń na zdrowie psychiczne Polaków, mówi o ponad dwukrotnym wzroście przyjmowania leków przeciwdepresyjnych w roku 2020 w porównaniu z rokiem 2019. 

Przeniesienie aktywności do strefy on-line i ograniczenie kontaktów z równieśnikami niosą ze sobą bardzo duże ryzyko rozwoju zaburzeń behawioralnych, np. uzależnień od Internetu czy zachowań agresywnych. Widoczny jest także wzrost spożywania używek i leków, przede wszystkim przeciwdepresyjnych i antylękowych. Psychiatrzy przewidują także występowanie objawów PTSD u dużej części społeczeństwa. 

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze