Zaloguj
Reklama

Escitalopram

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
Escitalopram
Fot. pantherstock
(5)

Food and Drug Administration (FDA) zatwierdziła ostatnio nowy lek przeznaczony do leczenia dużej depresji – escitalopram, należący do grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Escitalopram jest S-enancjomerem citalopramu (citalopram jest racematem, czyli mieszaniną S- i R-enancjomerów; uważa się, że S-enancjomery odpowiadają za działanie przeciwdepresyjne citalopramu, zaś R-enancjomery są nieaktywne). Wyniki badań wskazują, że jest on najbardziej selektywnym z obecnie dostępnych leków z grupy SSRI. Przypuszcza się, że escitalopram zaczyna działać szybciej niż citalopram oraz że wywołuje mniej działań niepożądanych, ale przypuszczenia te nie zostały dotąd naukowo udowodnione. Escitalopram podawany pacjentom z dużą depresją działa istotnie skuteczniej niż placebo, jego działanie jest porównywalne z działaniem pozostałych leków z grupy SSRI, w tym z działaniem citalopramu. Podobnie jak pozostałe leki z grupy SSRI, escitalopram jest dobrze tolerowany, bezpieczny przy przedawkowaniu i rzadko wywołuje działania niepożądane.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Drugs Today (Barc) 2004;40(2):121-131

Reklama
(5)
Komentarze