Zaloguj
Reklama

Eugen Bleuler - nowe spojrzenie na chorobę

Autorzy: Anna Góra
Podróżowanie metrem
Fot. Panthermedia
Podróżowanie metrem
(5)

Dokładnie 158 lat temu urodził się Eugeniusz Bleuler, który w historii zapisał się jako twórca pojęcia schizofrenii.

Reklama

Określenie to zastąpiło stosowane wcześniej pojęcie dementia praecox (otępienie wczesne), spopularyzowane przez Emila Kraepelina. Bleuler zauważył jednak, że nie wszystkich pacjentów cierpiących na to zaburzenie charakteryzują procesy otępienne.

Za główne objawy uznał zaburzenia funkcji i złożonych funkcji psychicznych. Do prostych zaliczył  zaburzenia kojarzeń myślowych i afektu, do złożonych zaś autyzm, zaburzenia sfery woli i działania oraz zaburzenia osobowości. Pojęcie schizofrenia przyjęło się powszechnie, choć wprowadza nieco mylne skojarzenie z rozszczepieniem osobowości.
Bleuler uczył się u największych swoich czasów: Charcota, Forela, utrzymywał kontakty z Freudem. Zmarł w roku 1939 w Szwajcarii.
 

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze