Zaloguj
Reklama

Małżeństwo nie dla wszystkich? - Kodeks rodzinny i opiekuńczy krzywdzi osoby „dotknięte chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym”

Autorzy: Małgorzata Bilska, Doradca Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania
Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania
Fot. rownetraktowanie.gov.pl
Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania
(5)

Konferencja poświęcona będzie dyskryminacyjnemu charakterowi uregulowania zawartego w art. 12 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.), który stanowi, że „nie może zawrzeć małżeństwa osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym. Jeżeli jednak stan zdrowia lub umysłu takiej osoby nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa i jeżeli osoba ta nie została ubezwłasnowolniona całkowicie, sąd może jej zezwolić na zawarcie małżeństwa.” Przytoczony przepis zakazuje zawierania małżeństw osobom dotkniętym chorobą psychiczną i niepełnosprawnością intelektualną, które nie są ubezwłasnowolnione.

Reklama

Szanowni Państwo,

W imieniu Minister Elżbiety Radziszewskiej, Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, serdecznie zapraszam na konferencję „Małżeństwo nie dla wszystkich? - Kodeks rodzinny i opiekuńczy krzywdzi osoby „dotknięte chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym” – jak stanowi art. 12 krio”, która odbędzie się w dniu 8 czerwca 2011 roku, o godz. 11.00, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie, Al. Ujazdowskie 1/3.
Konferencja poświęcona będzie dyskryminacyjnemu charakterowi uregulowania zawartego w art. 12 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.), który stanowi, że „nie może zawrzeć małżeństwa osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym. Jeżeli jednak stan zdrowia lub umysłu takiej osoby nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa i jeżeli osoba ta nie została ubezwłasnowolniona całkowicie, sąd może jej zezwolić na zawarcie małżeństwa.” Przytoczony przepis zakazuje zawierania małżeństw osobom dotkniętym chorobą psychiczną i niepełnosprawnością intelektualną, które nie są ubezwłasnowolnione.

Zaproszenie zostało skierowane do prof. Ireny Lipowicz, Rzecznika Praw Obywatelskich i Pani Ewy Kopacz, Minister Zdrowia (oczekujemy na potwierdzenie) oraz Ministra Jarosława Dudy, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (obecność potwierdzona). W części merytorycznej udział wezmą: prof. Marek Jarema, Konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii, prof. Janusz Heitzman, prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, prof. Józef Kocur, prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej, prof. Marina Zalewska, kierownik Katedry Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny na Wydziale Psychologii UW, prof. Małgorzata Kościelska, kierownik Katedry Psychologii Klinicznej w Uniwersytecie im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (autorytet w dziedzinie seksualności osób niepełnosprawnych intelektualnie) oraz prof. Bartosz Łoza. Swoją obecność na konferencji zapowiedzieli także przedstawiciele Komisji Kodyfikacyjnej działającej przy Ministrze Sprawiedliwości.

Po wysłuchaniu ekspertów głos zabiorą przedstawiciele organizacji pozarządowych. Zaproszenie do wystąpienia podczas konferencji przyjęły: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans "Więź” ze Szczecina, Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Integracja” z Warszawy (jest autorem listu otwartego w sprawie zmiany przepisu, zbiera podpisy), Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym (broni praw Pani Katarzyny Barszczewskiej, której niedawno urzędnik stanu cywilnego odmówił udzielenia ślubu) i Stowarzyszenie Pacjentów „Otwórzcie Drzwi” z Krakowa. Swój udział potwierdziła też Pani Katarzyna Frank - Niemczycka, Prezes Olimpiady Specjalne Polska.
Konferencja jest jednym z owoców spotkania, które odbyło się z inicjatywy Pani Minister w KPRM w dniu 6 kwietnia 2011 roku. Informację o spotkaniu oraz oświadczenie Pani Minister dla PAP z dn.10 maja (dot. art. 12 krio), w którym znalazła się m.in. zapowiedź konferencji, można znaleźć na stronie serwisu Pełnomocnika:
http://www.rownetraktowanie.gov.pl/pelnomocnik/kalendarium_wydarzen_1/579

Pani Minister ma nadzieję na pozytywny oddźwięk ze strony organizacji społecznych, których zaangażowanie w rozwiązanie problemów osób chorych psychicznie i z niepełnosprawnością intelektualną ma ogromne znaczenie.
Tylko wspólnymi siłami można coś zmienić.

Oficjalne zaproszenie wraz z pełnym programem zostanie przesłane w późniejszym terminie. Osobą do kontaktu jest Małgorzata Bilska:
e-mail: [email protected]
tel.: 22 6947651 lub 607367441

Z poważaniem -
Małgorzata Bilska

Małgorzata Bilska
Doradca Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania
Political Advisor to the Secretary of State for Equal Treatment

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW | CHANCELLERY OF THE PRIME MINISTER
Al. Ujazdowskie 1/3 | 00-583 Warszawa | Polska - Poland
Tel.: +48-22-694 76 51| +48-607 367 441
Fax: +48-22-694 72 34
email: [email protected]
http://www.rownetraktowanie.kprm.gov.pl/ www.premier.gov.pl

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze