Zaloguj
Reklama

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

Autorzy: Na podstawie serwisu PTP
NPOZP - Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego
Fot. www.mz.gov.pl
NPOZP - Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego
(5)

Zapraszamy do zapoznania się z Narodowym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego. Zachęcamy do zamieszczania na stronach internetowych jednostek zajmujących się opieką nad osobami z zaburzeniami psychicznymi logo programu i linku do opisu Programu.

Reklama

W porozumieniu z Departamentem Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia zwracamy się do Wszystkich instytucji związanych z opieką nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, zachęcamy do umieszczenia logotypu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz odnośnika do treści Programu na Waszej stronie internetowej.


Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, przyjęty na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 24, poz. 128), stanowi pierwszą, ogólnokrajową strategię działań, mających na celu ochronę zdrowia psychicznego społeczeństwa, wskazując jednocześnie na rosnącą rangę zdrowia psychicznego Polaków wśród priorytetów polityki zdrowotnej państwa. Z uwagi na cele Programu, do których należą: promocja zdrowia psychicznego, zapobieganie zaburzeniom psychicznym, poprawa funkcjonowania osób z problemami zdrowia psychicznego oraz ich bliskich, a także zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, w tym rozwijanie opieki środowiskowej, czyli usług w pobliżu miejsca zamieszkania i poza dużymi szpitalami, jego wdrożenie wymaga zaangażowania wszystkich organów władzy publicznej i ich współpracy z podmiotami niepublicznymi.


Posługiwanie się logotypem Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego przez instytucje zajmujące się ochroną zdrowia, w tym także zdrowia psychicznego, w sposób znaczący wpłynie na promocję i rozpoznawalność logotypu NPOZP wśród pracowników jednostek ochrony zdrowia, osób korzystających ze świadczeń i ich rodzin oraz podmiotów zobowiązanych do wdrażania zadań wynikających z Programu. Tym samym przyczyni się do urzeczywistnienia celu, jakim jest zwrócenie uwagi i zwiększenie zrozumienia opinii publicznej dla problematyki zdrowia psychicznego oraz zapewnienie osobom z problemami zdrowia psychicznego wszechstronnej i wysokiej jakości pomocy i opieki, w tym także kompleksowych działań pozamedycznych.

 

Odnośnik do Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego:
http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/npoz_zdrpub_03112011.pdf

 

Logo w postaci pliku BMP (1mb)

Uwaga: logotyp NPOZP nie może być wykorzystywany do celów komercyjnych (w tym również imprez i programów sponsorowanych) ani przez firmy farmaceutyczne.

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze