Zaloguj
Reklama

Niedobór witaminy D a schizofrenia – co je może łączyć?

Tabletki
Fot. Panthermedia
Tabletki
(5)

Możliwych przyczyn schizofrenii wyróżnia się wiele – wspomina się w tym wypadku o roli genów, jak i rozmaitych czynników natury środowiskowej. Wiele mówi się również o potencjalnych skutkach niedoboru witaminy D – zwraca się uwagę na to, że stan ten może niekorzystnie wpływać na kości, ale i na układ sercowo-naczyniowy czy gospodarkę węglowodanową. Okazuje się, że dwa wymienione problemy – czyli schizofrenię i niedobór witaminy D – może łączyć zdecydowanie więcej, niż można by tylko przypuszczać, o czym donoszą badacze z irańskiego Isfahan University of Medical Sciences.

Reklama

O tym, że niedobór witaminy D może sprzyjać chorobom układu krążenia, schorzeniom narządu ruchu czy cukrzycy, wspomina się od dłuższego już czasu. Zwraca się uwagę również i na to, że niedostateczna ilość tej substancji w organizmie może niekorzystnie wpływać na psychikę – pojawia się coraz więcej doniesień o związku niedoboru witaminy D chociażby z depresją. Nie jest to jednak jedyny problem z zakresu zainteresowania psychiatrii, któremu niedostatek tej witaminy może sprzyjać – okazuje się bowiem, że może istnieć również i związek pomiędzy deficytem witaminy D a schizofrenią.

Zależnościom pomiędzy niedoborem witaminy D a schizofrenią przyglądali się badacze z Iranu. Do przeprowadzenia swoich analiz wykorzystali oni 19 różnych publikacji, które dotyczyły powiązania gospodarki witaminy D z występowaniem u pacjentów różnego rodzaju zaburzeń psychicznych. Ostatecznie pod uwagę wzięto dane dotyczące ponad 2800 dorosłych osób.

Naukowcom udało się dojść do pewnych interesujących wniosków. Otóż zauważyli oni, że spośród wszystkich pacjentów ze schizofrenią, aż u 65% z nich występował niedobór witaminy D. Innym wnioskiem badaczy było to, że osoby z deficytami witaminy D – w porównaniu do ludzi z prawidłowym poziomem tej substancji w organizmie – miały ponad 2-krotnie zwiększone ryzyko wystąpienia schizofrenii.

Dlaczego niedostatek witaminy D miałby nasilać ryzyko schizofrenii – tego obecnie nie wiadomo. Biorąc jednak pod uwagę to, że niedobór tej witaminy jest zjawiskiem bardzo wręcz powszechnym, zasadne wydaje się przeprowadzanie w przyszłości kolejnych badań, które umożliwiłyby zrozumienie związku pomiędzy witaminą D a ryzykiem jednej z najpoważniejszych chorób psychicznych, którą jest schizofrenia.

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze