Zaloguj
Reklama

Nowe doniesienia o przyczynach schizofrenii

DNA
Fot. panthermedia
DNA
(4)

O tym, że w rozwoju schizofrenii znaczny udział mogą odgrywać zaburzenia genetyczne, mówi się już od jakiegoś czasu. Wciąż odkrywane są kolejne geny, których mutacje mogą sprzyjać występowaniu tej choroby psychicznej. Jedne z ostatnich doniesień dotyczą odkrycia pewnego szlaku zaburzeń genetycznych, przez które ryzyko wystąpienia schizofrenii może znacząco wzrastać na skutek zaburzeń rozwoju mózgowia, występujących jeszcze przed przyjściem człowieka na świat.

Reklama

O patogenezie schizofrenii nauka wie coraz więcej, nadal jednak wiedza ta wydaje się być dość niekompletna. Podejrzewane o bycie potencjalnymi przyczynami schizofrenii są zarówno infekcje doświadczane na etapie życia wewnątrzmacicznego, jak i ciężkie zdarzenia znacznie wpływające na psychikę, które są doświadczane przez ludzi już w trakcie ich życia.

Dużo uwagi przy analizowaniu przyczyn schizofrenii poświęca się genom. Związane jest to z tym, że choroba miewa tendencję do występowania u wielu członków jednej rodziny – z tego względu istnieją podejrzenia, że odpowiedzialne za jej pojawienie się mogą być wady genetyczne. Mutacje mogą prowadzić zarówno do defektów już w czasie życia wewnątrzmacicznego, jak i do różnych zaburzeń pojawiających się dopiero w trakcie życia. Pierwszym z wymienionych problemów zajmowali się nowojorscy uczeni.

Schizofrenia może być spowodowana wewnątrzmacicznymi zaburzeniami rozwoju mózgu

Aby możliwa była ocena procesów zachodzących u człowieka jeszcze przed urodzeniem, specjaliści musieli uzyskać specyficzne komórki macierzyste. Otrzymali je oni poprzez pobranie komórek skóry dorosłych osób chorych na schizofrenię oraz tych ludzi, którzy nie cierpieli na tę chorobę (druga grupa stanowiła grupę kontrolną). Komórki następnie podlegały stymulacji po to, by przekształciły się najpierw w pluripotencjalne komórki macierzyste, a potem w neuronalne komórki macierzyste. To z tych ostatnich rozwijają się struktury układu nerwowego i to właśnie w nich poszukiwano różnych zaburzeń genetycznych.

Okazało się, że w przypadku komórek neuronalnych pochodzących od pacjentów cierpiących na schizofrenię, istniały w nich zaburzenia dotyczące jednego ze szlaków genowych – nFGFR1. Problem jest w tym przypadku o tyle poważny, że takie dysfunkcje mogą prowadzić do wielu różnych mutacji, a tak naprawdę każda z nich może się przyczyniać do rozwoju schizofrenii. Ryzyko miałoby narastać na skutek tego, że już za czasu życia płodowego mogłoby dochodzić u pacjentów do zaburzeń prawidłowego rozwoju mózgu.

Czy opisane odkrycia mają jakieś znaczenie? Zdecydowanie tak. Jeżeli schizofrenia miałaby być powodowana wspomnianymi zaburzeniami genetycznymi, to możliwe byłoby podawanie kobietom obarczonym szczególnie dużym ryzykiem wystąpienia schizofrenii u ich dziecka (związanym np. z dużą liczbą zachorowań na tę jednostkę w ich rodzinach) specyficznych leków, które zapobiegałyby pojawianiu się różnych defektów rozwoju mózgu.

Badania nowojorczyków to raczej zaledwie wstęp. Specjaliści już planują przeprowadzenie kolejnych analiz, zakładają oni m.in. stworzenie modelu tkankowego odwzorowującego mózgowie, dzięki któremu mogliby oni dokładniej prześledzić wpływ zaburzeń szlaku nFGFR1 na rozwój i czynność tkanki nerwowej.

Piśmiennictwo
Reklama
(4)
Komentarze