Zaloguj
Reklama

Odporność adaptacyjna na błonicę u chorych na schizofrenię

Rożne twarze schizofrenii
Fot. Shutterstock
Rożne twarze schizofrenii
(0)

Schizofrenicy charakteryzują się wysoką reaktywnością na błonicę w
logarytmicznej fazie tworzenia przeciwciał i szybszą w porównaniu z
przedstawicielami grupy kontrolnej redukcją spadku przeciwciał.

Reklama

Tamara Vetlugina i współpracownicy przeprowadzili niedawno badania nad
odpowiedzią immunologiczną chorych na schizofrenię na wstrzyknięcie
preparatów zawierających anatoksynę dyfterytyczną. Identyfikacja
stężenia anatoksyny we surowicy krwi przebadanych osób została
przeprowadzona dwukrotnie: przed szczepieniem (stężenie początkowe) i
miesiąc po zakończeniu serii szczepionek (stężenie poszczepienne).
Ustalono, że początkowy poziom przeciwciał antytoksycznych błonicy był
niższy w grupie chorych na schizofrenię w porównaniu z grupą kontrolną
z wysokim stopniem pewności (p < 0,001). Zarówno w grupie kontrolnej
jaki i w grupie chorych na schizofrenię występuje zbiór osób z
początkowym stężeniem przeciwciał przeciwbłonicznych niższym niż
ochronne (0 - 1:20). Badania serologiczne, przeprowadzone miesiąc po
serii szczepień (logarytmiczna faza tworzenia przeciwciał), pozwoliło
stwierdzić wysoki poziom adaptacyjnej odpowiedzi immunologicznej na
błonicę zarówno u pacjentów jak i w grupie kontrolnej. Niskie i średnie
stężenia przeciwciał po szczepieniu w grupie pacjentów i w grupie
kontrolnej wynosiły odpowiednio 10,8 i 9,5% badanych. Wysokie stężenia
po szczepieniu swoistych przeciwciał antytoksycznych przeciwko błonicy
wyniosły 89,2% w przypadku pacjentów i 90,5% w przypadku grupy
kontrolnej.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • Santiago 2007

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze