Zaloguj
Reklama

Osoby o podobnych zaburzeniach psychicznych mają tendencje do łączenia się w pary

Autorzy: Awa Fijołek
Sesja zdjęciowa
Fot. medforum
Sesja zdjęciowa
(2)

Prawdopodobieństwo związania się z osobą cierpiącą na zbliżone zaburzenie bywa dwukrotnie, nieraz trzykrotnie wyższe niż stworzenie pary z osobą zdrową. 

Reklama

Badania przeprowadzone w Szwecji objęły zarejestrowane związki wśród osób cierpiących na zaburzenia uwagi, spektrum autyzmu, zaburzenia lękowe i dwubiegunowe, depresję i uzależnienia. Dla porównania, w podobnym przedziale wiekowym przebadano także pacjentów cierpiących na chorobę Crohna, cukrzycę, sklerozę i zaburzenia reumatyczne, gdzie w wypadku chorób fizycznych u badanych nie zaobserwowano skłonności do łączenia się w związki z osobami o podobnych dolegliwościach.

Odkrycie to może mieć duże znaczenie dla głębszego zrozumienia roli genetyki w przekazywaniu chorób psychicznych. 

Piśmiennictwo
Reklama
(2)
Komentarze