Zaloguj
Reklama

Poszukiwania lepszych metod leczenia schizofrenii

Współautorzy: Kenji Hashimoto
Poszukiwania lepszych metod leczenia schizofrenii
Fot. Shutterstock
(0)

Zgodnie z wynikami najnowszych badań związek o symbolu CDIO zwiększa skuteczność leczenia choroby Bleulera D-seryną.

Reklama

Nieprawidłowości w działaniu receptorów kwasu metyloasparaginowego (NMDA) są uważane za możliwą przyczynę zapadalności na schizofrenię. Z tego powodu do jej leczenia stosowane są duże dawki glicyny, D-seryny i innych substancji. Kenji Hashimoto z Uniwersytetu Chiba w Japonii i współpracownicy przeprowadzili niedawno badania na zwierzętach mające na celu opracowanie lepszych metod leczenia wyżej wymienionej choroby.

Jak podano w publikacji w numerze czasopisma "Biological Psychiatry" z 15 czerwca, stosowanie D-seryny w charakterze leku przeciwko schiozfrenii okazało się być niezbyt skuteczne ze względu na to, że ta substancja jest metabolizowana przez oksydazę D-aminokwasów (DAAO). W celu ograniczenia tego niekorzystnego zjawiska naukowcy wypróbowali łączne podawanie wyżej wymienionego związku z 5-chloro-benzo[d]isoksazol-3-olem (CBIO). Takie postepowanie doprowadziło do ustąpienia u badanych zwierząt zachowań analogicznych do tych, które wykazują pacjenci ze schizofrenią.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze