Zaloguj
Reklama

Przewidywanie wyniku leczenia w schizofrenii.

Przewidywanie wyniku leczenia w schizofrenii.
Fot. Panthermedia
(0)

Najnowsze badania pokazują, że poważną wadą doustnych leków przeciwpsychotycznych jest ich niezdolność do zapewniania trwałej remisji u większości pacjentów.

Reklama

Identyfikacja pewnych predyktorów wyniku leczenia w schizofrenii umożliwiłaby klinicystom rozpoznawanie pacjentów potrzebujących interwencji we wczesnym etapie choroby. Poprzednie próby zidentyfikowania klinicznie użytecznych predyktorów wyniku zostały udaremnione przez niespójności metodologiczne, włączając w to brak standaryzowanych miar wyniku. Robin Emsley i P. Oosthuizen przedstawili niedawno na Drugim Międzynarodowym Kongresie Psychiatrii Biologicznej dane wskazujące na to, że definiowanie remisji zgodnie z długotrwałą redukcją objawów jest dobryn sposobem identyfikacji ludzi z ogólnym lepszym wynikiem i jakością życia. W innych badaniach Emsley i Oosthuizen przebadali potencjał różnych demograficznych, klinicznych i dotyczących odpowiedzi na wczesne leczenie zmiennych by przewidzieć remisję i brak remisji w schizofrenii. Model włączający wczesną odpowiedź na leczenie, trwanie nieleczonej psychozy, "miękkie" objawy neurologiczne i objawy depresyjne w podstawowym stanie umysłu był w stanie prawidłowo przewidzieć 82% pacjentów, u których wystąpił nawrót choroby i 85% pacjentów, u których nawrót nie wystąpił. Alternatywne metody dostarczania leków przeciwpsychotycznych powinny być pilnie poszukiwane. Kombinacja demograficznych, klinicznych i związanych z odpowiedzią na wczesne leczenie zmiennych może dokładnie przewidzieć wynik leczenia.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • Santiago 2007

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze