Zaloguj
Reklama

Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne

Autorzy: Wioleta Chodkowska
Źródło: M. Jarema, J. Rabe-Jabłońska. Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa
Smutek, depresja
Fot. ojoimages
Smutek, depresja
(5)

Ostra reakcja na stres to przemijające zaburzenia o znacznym nasileniu rozwijające się u osób bez zaburzeń psychicznych, jako reakcja na silny stres.

Reklama

Wystąpienie zaburzeń zależy od indywidualnej wrażliwości i radzenia sobie ze stresem. Objawy pojawiają się w ciągu kilku minut od zadziałania stresora i znikają w ciągu paru godzin lub dni. Pojawia się oszołomienie, zwężenie pola świadomości, zawężenie uwagi, brak zrozumienia bodźców oraz zaburzenia orientacji.

Może dojść do wyłączenia się z otaczającej sytuacji bądź nadmiernej aktywności. Obserwuje się zamieranie lub bezwładną ucieczkę. Może pojawić się niepamięć częściowa lub całkowita amnezja tego stanu.

Zespół stresu pourazowego diagnozuje się, gdy objawy poprzedzone są wyjątkowo silnym stresorem. Zaburzenie dwukrotnie częściej dotyczy kobiet. Typowe objawy to epizody powtarzającego się przeżywania urazu na nowo, otępienie uczuciowe, izolowanie się od ludzi, unikanie działań i sytuacji przypominających uraz. Mogą pojawić się napady paniki, strachu lub agresji wyzwalane przez bodźce przypominające sytuację urazową.

Zaburzenia adaptacyjne mogą rozwinąć się w wyniku działania stresujących wydarzeń. Są to sytuacje, które wywołują duże i ważne zmiany w życiu pacjenta. Sytuacje takie są dość częste i wymuszają zmianę w planach życiowych lub zmianę otoczenia społecznego. Objawy obejmują obniżenie nastroju, lęk, zamartwianie się, poczucie bezradności, napięcie. Zachowania gwałtowne, wybuchy złości i agresji występują rzadziej. U dzieci obserwuje się objawy regresu, np. powrót do moczenia nocnego.

Zaburzenia zaczynają się około miesiąc od wystąpienia stresora i trwają około pół roku.

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze