Zaloguj
Reklama

Rodzaje testów psychologicznych badających funkcje psychiczne

Autorzy: Patrycja Piechaczek
Źródło: Bilikiewicz Adam, Psychiatria, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2011
Test
Fot. medforum
Test
(2)

Testy psychologiczne są narzędziem pracy w pracy psychologa. W standardowych warunkach mają wywołać określone rodzaje zachowań i dostarczyć wiedzy o pożądanych właściwościach psychometrycznych.

Reklama

Testy psychologiczne mogą być złożone - badające wiele funkcji psychicznych i proste - badające wybiórczo określone cechy.

Wyróżnia się 3 podstawowe metody:

  1. Test Pamięci Wzrokowej Bentona (BVRT) - bada percepcję wzrokową, pamięć wzrokową i umiejętności wzrokowo-konstrukcyjne. Sprawdza się również w różnicowaniu zaburzeń uwagi. Test ma postać plansz, na których znajdują się figury. Po 10 sekundowej ekspozycji badany musi odwzorować przedstawioną figurę najdokładniej jak potrafi.
  2. Test Rytmów Seashore’a - mierzy koncentrację uwagi. Trzydzieści par rymów eksponuje się bez przerwy z taśmy magnetofonowej w szybkim tempie i bez sygnału oddzielającego poszczególne pary. Badany musi się skoncentrować na rytmach, połączyć je w pary, stwierdzić, czy są takie same.
  3. Test Płynności Słownej - wyróżnia się dwie wersje tego testu:
  • test płynności treściowej - badany wymienia jak najwięcej nazw, np. zwierząt
  • test płynności wg kryterium formalnego - badany wymienia jak najwięcej rzeczowników zaczynających się na dana literę, np. k, p, m. Pomijane są nazwy własne, liczebniki.

Czas wykonania testu jest ograniczony (1,3 lub 5 min). Wyróżnia się jeszcze wiele innych testów psychologicznych badających np. inteligencję, osobowość.

Wiarygodne wyniki dają testy przeprowadzone przez psychologa lub lekarza.

Piśmiennictwo
Reklama
(2)
Komentarze