Zaloguj
Reklama

Rodzinne badania schizofrenii i pokrewnych zaburzeń

Rodzinne badania schizofrenii i pokrewnych zaburzeń
Fot. Shutterstock
(0)

Rodzeństwo schizofreników jest obciążone większym ryzykiem schizofrenii w porównaniu do rodzeństwa członków grupy kontrolnej.

Reklama


Niedawno przeprowadzone przez Lindę Kader i współpracowników badania miały na celu ocenę psychiatryczną zachorowalności pośród krewnych pierwszego stopnia pacjentów chorych na schizofrenię i pokrewne zaburzenia przy użyciu metody historii rodzinnej w próbce indyjskiej. Do badań włączono 126 przypadków z kliniki pacjentów ambulatoryjnych i przeprowadzono z nimi wywiady przy użyciu Listy Oceny Klinicznej w Neuropsychiatrii dla diagnoz jak przez ICD-10. 24,6% przypadków schizofrenii i ostrej psychozy miało historię rodzinną zaburzeń psychiatrycznych u swoich krewnych pierwszego stopnia, podczas gdy taką historię miało 18,4% przedstawicieli grupy kontrolnej (p=0,023). Najbardziej rozpowszechnionym zaburzeniem pośród krewnych pierwszego stopnia była schizofrenia. Innymi chorobami były: zaburzenie dwubiegunowe, depresja i nadużywanie substancji. Zakres zaburzeń psychiatrycznych występuje u krewnych pierwszego stopnia rozciągając się od afektywnych do nieafektywnych zaburzeń a także zaburzeń nerwowych. Badania Kader i współpracowników dodają do dostępnej literatury i danych na podstawie rodzinnej schizofrenii i także powtarzają wcześniejsze stwierdzenie, że pośród krewnych pierwszego stopnia, rodzeństwo jest najbardziej obciążone ryzykiem rozwinięcia się tych zaburzeń.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • Santiago 2007

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze