Zaloguj
Reklama

Rozpoznawanie i leczenie zaburzeń rozpoznawania uczuć z mimiki twarzy u schizofreników

Rozpoznawanie i leczenie zaburzeń rozpoznawania uczuć z mimiki  twarzy u schizofreników
Fot. medforum
(0)

Nowe badania pozwoliły stwierdzić, że poprawa w zaburzonym
rozpoznawaniu uczuć na podstawie wyrazu twarzy u chorych na
schizofrenię jest niemożliwa z tradycyjnym programem remediacji
poznawczej, ale potrzebuje funkcjonalnego swoistego treningu.

Reklama

Uszkodzenia w rozpoznawaniu uczuć są dobrze znane w schizofrenii i
wyglądają na to, że grają kluczową rolę w złym funkcjonowaniu
społecznym pacjentów. W szczególności uszkodzenia w rozpoznawaniu uczuć
na podstwaie wyrazu twarzy są znane jako charakterystyczna cecha w
schizofrenii w wiekszości niedotkniętej przez tradycyjne leczenie.
Przegląd dowodu uszkodzenia w rozpoznawaniu uczuć w schizofrenii został
niedawno przedstawiony przez Wolfganga Wölwera na Drugim
Miedzynarodowym Kongresie Psychiatrii Biologicznej. Aby kontrolować
nieswoiste efekty dwie aktywne grupy treningowe zostały porównane z
grupa kontrolną bez dodatkowego treningu. Pacjenci poddani Treningowi
Rozpoznawanie Uczuć wykazali poprawę w rozpoznawaniu uczuć na podstawie
wyrazu twarzy, z wykonaniem rozpoznania po treningu zbliżającym się do
poziomu zdrowych przedstawicieli grupy kontrolnej z poprzednich badań.
Pacjenci poddani Treningowi Powtórnego Pośrednictwa Poznawczego i ci
bez treningu (grupa kontrolna) nie wykazali poprawy w rozpoznawaniu
wyrazu twarzy, chociaż pacjenci poddani Treningowi Powtórnego
Pośrednictwa Poznawczego wykazali poprawę w pewnych funkcjach pamięci.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • Santiago 2007

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze